Apocalyptisme is het geloof dat een apocalyps de wereld zal treffen. Een term die oorspronkelijk verwees naar een openbaring van ‘Gods wil’, maar nu vooral naar het geloof dat de wereld zeer spoedig tot een einde zal komen. Dit leidt onder aanhangers tot uitzonderlijke sektes, saamhorigheid en utopiën.

Met een serie tekeningen, onder de noemer ‘Positief Apocalyptisme’ toont Hellen Abma tekeningen op papier in gemengde technieken. Hierin is de mens uit beeld verdwenen: alleen de sporen van menselijke aanwezigheid zijn nog zichtbaar. Wat dan resteert is een wereld die we kennen, maar waar we geen deel van uit lijken te maken. De dieren, die lange tijd als fabelfiguren in haar werk terugkwamen, komen daarentegen terug in een natuurlijke of soms mythische hoofdrol. Het lijkt het ultieme antwoord op de ijdelheid en kwetsbaarheid van de mens. 

Het Positief Apocalyptisme van Abma toont de veerkracht van de natuur. Ze is o.a. geïnspireerd door het enorme aanpassingsvermogen van dieren in de verstedelijkte omgeving het herstellend vermogen van de natuur, zoals bijvoorbeeld in Tsjernobyl. Daar blijkt in de mensvrije gebieden dat de natuur kan floreren als de mens het maar met rust laat. Hoe groot de negatieve effecten van de straling ook zijn, ze zijn niet zo groot als de negatieve effecten die mensen op een gebied hebben. Tsjernobyl is inmiddels overgenomen door dieren als herten, elanden en wilde zwijnen. Wolven komen er nu zeven keer zo vaak voor als voorheen. In  troostrijke, soms humorvolle of verstilde beelden, verbeeldt Abma de kracht van dit gegeven. Droombeelden van een wereld na een apocalyps.

Hellen Abma
In haar werk mengt Hellen Abma mythen, fabels, nieuwsberichten en persoonlijke verhalen in (vaak theatrale) taferelen. Kwetsbaarheid en ijdelheid van de mens. Abma kan verhalend en figuratief zijn zonder illustratief te worden. Het werk leest als een gedicht: er staat meer dan er staat!

Kunstenlabsteeg
In de Kunstenlabsteeg laat Hellen Abma 3 heiligenbeelden zien die zij afgelopen najaar heeft gemaakt voor het project 'Begraven Heiligen en Nieuwe Iconen' voor in de lege nissen aan de buitenzijde van de Lebuinuskerk in Deventer. Deze heiligen zijn vanaf 12 november te zien in de Kunstenlabsteeg. Blijven deze beelden, geheel ontdaan van hun context, hun zeggingskracht houden? 

Opening
De tentoonstelling wordt samen met de tentoonstelling 'In Excelsis' geopend op zondag 20 november om 16.00 uur. 

Positief Apocalyptisme

12 november 2016 t/m 8 januari 2017
Kunstenlabsteeg en projectruimte
gratis