De mens is van nature op zoek naar betekenisgeving en zingeving. Met het wegvallen van de grote mythes en de ontkerkelijking van de westerse maatschappij is er een leemte ontstaan. Heeft het festival deze plek misschien deels ingenomen? Zijn de festivalterreinen de nieuwe kathedralen?

Als we kijken naar plekken in de huidige maatschappij dan is er een goede vergelijking te maken tussen festivals, festivalbeleving, religie en het samenkomen in een kerk. Zowel het festival(terrein) als de kerk(dienst) zijn in tijd en fysieke ruimte afgebakend. De bezoekers komen voor een collectieve beleving. Het individuele aanbod en gevoel dienen het grotere collectieve geheel en daar kan de bezoeker in beide gevallen geheel in opgaan.

De bestemde esoterische klankkleur van de video- en geluidsinstallatie van Ramazan Barlas  “ULTRAVIOLET” dwingt tot een extensieve ontdekking van schemerige universums. De wonderlijke deformatie van grootte, materiaal en structuur bevragen onze positie over de eigen relatie tot de schaal van het subject en de schaal van de mens. De kristallijne en abstracte geometrie van zijn werk maakt zich los van het beeld zelf, maar is ook nog geen onderdeel van onze fysieke realiteit. In deze “tussen realiteit” openbaart zich het werkelijke thema van het werk. Het gaat er immers niet om in welke schaal of  welke dimensie dit werk beleefd wordt. Het gaat om hoe en met welke intensiteit deze fenomenen worden ondergaan.

Jean-Michel Crapanzano maakt een grote muurtekening, video en installatie gebaseerd op de theorie dat de goden of goddelijke entiteiten buitenaardse wezens, reptielen, of insecten zouden zijn; een theorie gelanceerd vanaf de jaren ’70 en in veel verhalen, romans, films vertolkt en gebruikt. Er zijn echter ook veel (pseudo) wetenschappelijke verhandelingen geschreven die nog verder gaan waar de lectuur en b-films ophouden.

De Vrienden van Job
Het christelijk geloof staat centraal in de samenwerking tussen Wout Herfkens en Rinke Nijburg. Als de Vrienden van Job geven zij in een kermisachtige uitstalling rechtstreeks commentaar op de afkalving van de religie, de belevenis-economie, waarbij de positie van elke individuele bezoeker stellig wordt bevraagd.

Opening
De tentoonstelling wordt samen geopend met de tentoonstelling Positief Apocalyptisme van Hellen Abma op zondag 20 november om 16.00 uur. Je bent van harte welkom. 

Programma Verfestivalisering van onze maatschappij
De tentoonstelling 'In Excelsis' maakt deel uit van een langlopend programma. In een reeks tentoonstellingen, lezingen, debatten en veldonderzoek onderzoeken we samen met tal van partners de trend van de verfestivalisering van onze maatschappij. 

In Excelsis

12 november 2016 t/m 8 januari 2017
Grote Zaal
gratis