Kunstenlab nodigt eens in de twee jaar academieverlaters uit om zich tijdelijk in het startersatelier in de culturele broedplaats het Havenkwartier. Hiervoor bezoeken we de eindexamen exposities van kunstacademies. Twee of drie kunstenaars kunnen vervolgens tegen lage huurlasten voor maximaal twee jaar een atelier huren.

Vanaf 2024 zijn Ster Borgman en Carmen Molenaar werkzaam in het startersatelier. 

2016 t/m 2018: Roland Spitzer & Eli Zegers
2018 t/m 2000: Terence Baier & Bjorn Zielman
2000 t/m 2022: Lisa Maartense & Erik Aardema
2022 t/m 2023: Sytze Woudsma & Kris Oost

Werkbudget
Kunstenlab beheert het Havenkwartier Labfonds en verstrekt jonge, net afgestudeerde kunstenaars die zich in het startersatelier in het vmDavo-gebouw hebben gevestigd een werkbudget uit het fonds. Toekenning van het werkbudget gebeurt op basis van een concreet projectvoorstel. Tegelijk begeleidt Kunstenlab deze kunstenaars in de uitvoering van het voorstel, inhoudelijk én organisatorisch.

Podium
Voor kunstenaars die net van de academie komen en aan het begin staan van hun professionele kunstenaarschap zijn de eerste jaren cruciaal; inhoudelijk, voor de ontwikkeling van een eigen signatuur, maar ook voor hun beroepspraktijk, om te werken aan hun eigen zichtbaarheid. Havenkwartier Labfonds biedt presentatiemogelijkheid voor jonge kunstenaars. De presentatie kan in allerlei vorm plaatsvinden: expositie, deelname aan een kunstroute, lezing of een publicatie. 

- Groepstentoonstelling 'Silent Majority' - Terence Baier en Bjorn Zielman >>
- Tentoonstelling 'Spatial proposals for anywhere and nowhere' - Erik Aardema >>
- Tentoonstelling 'Studying the stone' - Lisa Maartense (2021) >>

Fondsenwerving
Het Havenkwartier Labfonds is tot stand gekomen na een initiatief van een betrokken particulier. Bent u ook betrokken bij de kunst, en wilt u bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van jonge talenten, dan gaan wij graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Voor meer informatie neem contact op met Koen Bril