Kunstenlab ondersteunt professioneel werkende kunstenaars uit Deventer en omgeving en zet zich in op verschillende manieren om het kunstklimaat in Deventer te bevorderen:

Vanuit ons kunstenaarsbeleid doen we het volgende:

Voor onze tentoonstellingen, projecten en opdrachten maken we gebruik van een groot landelijk (en soms internationaal) netwerk van kunstenaars. Hierbij is de herkomst van kunstenaars niet bepalend voor de keuze om wel of niet met een bepaalde kunstenaar samen te werken. Wij zijn ons ervan bewust dat we door het type projecten en de aard van veel van onze tentoonstellingen (vaak installaties en experimenteel), een deel van de lokale kunstenaars niet bedienen.

Daar staat tegenover dat er ook specifieke activiteiten zijn die juist gericht zijn op lokale (soms regionale) kunstenaars. Veel van die activiteiten komen geheel of gedeeltelijk voort uit ons kunstenaarsbeleid; naast kunstbeleid en publieksparticipatie de 3 beleidsterreinen die de basis vormen van ons gehele programma.

Om voor deze activiteiten in aanmerking te komen is het raadzaam om je als kunstenaar bij ons in te schrijven. Voor meer informatie kan je natuurlijk ook contact opnemen met één van de medewerkers van het Kunstenlab.

Schrijf je hier in bij Kunstenlab.

Meer informatie over atelierbemiddeling