Bij Kunstenlab ontwikkelen we projecten en activiteiten waarin we de rol van kunst en kunstenaars onderzoeken in actuele maatschappelijke onderwerpen. Om dat op een manier te doen die impact heeft, leggen we verbindingen met terreinen die niet primair tot de kunst behoren, maar waar de kunst en kunstenaar wel een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Bij veel van deze projecten is onderzoek een essentieel onderdeel van het proces. In tegenstelling tot het streven in de wetenschap - het vinden van eenduidige antwoorden op heldere vragen - stelt artistiek onderzoek juist nog meer vragen. Het biedt géén verklaringen, maar leidt tot begrip of bewustzijn; bevestigt niet maar prikkelt en provoceert. En daardoor biedt de kunst nieuwe perspectieven en daagt uit tot het doen van ontdekkingen.

Lang niet elke kunstenaar is een onderzoeker en lang niet elk vraagstuk leent zich voor artistiek onderzoek. Soms ontstaat een onderzoeksproject op initiatief van de kunstenaar, vanuit een eigen intrinsieke fascinatie, soms komt het tot stand vanuit een vraag die wij als organisatie opwerpen rondom een interessante ontwikkeling die we signaleren en een andere keer komt de vraag van een partner van buitenaf.

Hier komt de expertise van Kunstenlab om de hoek kijken: het vinden van de juiste match tussen de vraag en kunstenaar, en de juiste rol van de kunstenaar in de juiste fase van het onderzoek.

 

Lees meer over onze projecten:

BiofoodLab
Hoe lokaal is lokaal bij biologisch >>

Natural Farm Lab 
Hoe kunnen veehouders, dierenartsen, consumenten en beleidsmakers geïnspireerd worden om de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen? Kunstenaars Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians buigen zich over dit vraagstuk. >>