Aanleiding
Ruimte voor de Rivier voorziet in een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer ten zuiden van Kampen. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. De aanleg van het Reevediep, zoals de hoogwatergeul officieel gaat heten, is de aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Centraal in het stedebouwkundig plan van Reeve staat de klimaatdijk. Een waterkering waarop ook gebouwd kan worden en in die zin met een terp vergeleken kan worden.  Aan de noordzijde van het Reevediep, ten zuidwesten van Kampen, ontstaat ruimte voor een nieuw dorp: Reeve. Volgens de huidige plannen zullen er in Reeve 600 woningen komen.

Nautisch profiel en duurzaamheid
Vanuit het besef dat de IJssel Kampen heeft gemaakt zoals het nu is, is de rivier nu en in de toekomst de kapstok voor ontwikkelingen in de gemeente. De beoogde identiteit van Reeve sluit naadloos aan bij dit nautische profiel. Zo loopt straks water vanuit de bypass (Reevediep) naar de woningen zodat bewoners een rechtstreekse verbinding hebben naar de randmeren en het IJsselmeer, en kan er gebouwd worden óp een robuuste klimaatdijk die wordt aangelegd ter bescherming van het nieuwe dorp. De klimaatverandering is niet alleen directe aanleiding voor het ontstaan van Reeve. Het is ook richtinggevend voor de ontwikkeling ervan: duurzaamheidsprincipes en klimaatneutraal bouwen staan centraal zoals het gebruik van zonnepanelen, warmte-koudeopslag en bijvoorbeeld technieken waardoor water snel wegzakt.

Vraag aan de kunstenaar
Het is de wens van de gemeente Kampen, de ontwikkelaars en toekomstig bewoners van Reeve om op en om de klimaatdijk in het dorp een kunstroute te realiseren. Aan een kunstenaar wordt gevraagd een kunstwerk te ontwerpen dat bestaat uit 3 delen op 3 locaties verspreid over de klimaatdijk. Het beoogde kunstwerk moet stroken met de duurzaamheidsprincipes van waaruit Reeve is ontworpen en heeft een zekere monumentaliteit. Het moet in het oog springen, ook te midden van de bebouwing die nog gaat plaatsvinden. Aan drie kunstenaars is gevraagd om een schetsontwerp te maken. Uit deze drie schetsontwerpen is de keuze gevallen op het voorstel van Giny Vos. Op dit moment wordt met alle betrokken partijen in het gebeid gekeken naar de haalbaarheid van het plan.