Op een spannende industriele locatie in het Havenkwartier in Deventer organiseren we tentoonstellingen waarin experiment en onderzoek centraal staan. We bieden kunstenaars hier een podium om nieuw werk te ontwikkelen, en het publiek om avontuurlijke kunst te zien en ervaren.

Deventer is onze uitvalsbasis. Vanuit deze locatie organiseren we projecten in de wijde regio. In de projecten onderzoeken we de rol van kunst en kunstenaar in actuele maatschappelijke vraagstukken. Dit leidt tot allerlei verschillende producten, zoals tentoonstellingen in eigen huis en daarbuiten, kunstwerken in de openbare ruimte, onderzoeksprojecten, kunstroutes, festivals, inzet van kunstenaars in denktanks en ontwerpateliers.
In onze projecten hebben we extra aandacht voor talentontwikkeling en educatie.

Advies
Onze expertise en netwerk zetten we ook graag in voor anderen: we adviseren overheden, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties, kunstenaars en particulieren op gebied van kunstopdrachten, visualisering en verbeelding, identiteitsversterking, bewustwording en versterking van de beroepspraktijk.

Gemeentelijke taken
Voor de gemeente Deventer voert het Kunstenlab het beleid uit op het gebied van Kunst in de Openbare Ruimte en bemiddelt in de verhuur van ateliers en werkruimtes.

Publiek en partners
Met de verschillende taken richten we ons op verschillende publieksgroepen, zowel in huis als daarbuiten. Soms voor of zelfs met een hele kleine, specifieke groep, vaak voor een heel breed publiek. Vanuit de aard van de projecten werken we met overheden en heel veel verschillende organisaties en bedrijven samen. Daarnaast is Kunstenlab partner in platform Beeldende Kunst Overijssel (BKO) en Atelier Overijssel.

Kunstenlab Podium
Naast onze eigen programmering biedt Kunstenlab ook een podium aan creatieven en culturele initiatieven uit de regio. Met onder meer de drukbezochte Catch, maar ook met theater, geluidskunst en filmdocumentaire-avonden. 

Organisatie
Kunstenlab voert al deze activiteiten uit met een klein, deskundig en betrokken team, dat rondom projecten regelmatig wordt uitgebreid met specifieke deskundigheid. Een groep vrijwilligers, stagiaires en de Raad van Toezicht dragen onmisbaar bij aan het team.


Op dit moment hebben we een aantal stageplekken beschikbaar bij het Kunstenlab. 

 

samenwerkingspartners: