Kunstenaars worden door professionals, pers en publiek nadrukkelijk op de ontwikkeling van hun werk afgerekend. In de maatschappij van vandaag is die ontwikkeling niet altijd gemakkelijk: maar weinig kunstenaars kunnen voldoende tijd besteden aan hun beroepspraktijk, rekent de politiek de kunstsector vaak af op publieksaantallen en nemen kunstinstellingen steeds minder risico’s in de programmering.

Dat heeft consequenties voor zowel de productie als het noodzakelijke onderzoek. Wij zien het als een taak van het kunstveld om niet alleen een bijdrage te leveren aan de presentatie van kunst, maar ook aan de productie van kunst én – heel wezenlijk – aan het onderzoek en experiment dat hiervoor noodzakelijk is. Omdat we kunst een belangrijke rol in onze samenleving toedichten, is een vanzelfsprekend gevolg dat we hierin ook een verantwoordelijkheid nemen.

We bieden kunstenaars ruimte om zich te ontwikkelen én dagen kunstenaars uit nieuw werk te maken dat op een of andere wijze een nieuwe ontwikkeling in zijn/haar werk laat zien. Hierbij kan het gaan om het onderzoeken van andere materialen, crossovers met andere disciplines, samenwerking met andere kunstenaars. Als Kunstenlab scheppen we voorwaarden waardoor de kunstenaar deze ontwikkeling kan doormaken.

Lees meer over ons talentontwikkelingsprogramma 'Clash & Play'