STICHTING CENTRUM BEELDENDEKUNST DEVENTER, handelend onder de naam Kunstenlab, is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een instelling kan een ANBI-status toegewezen kregen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Overige voorwaarden, zoals integriteitseisen en voorwaarden aan uitgaven, kun je lezen op de website van de Belastingdienst.

ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij ervenschenken. Als donateurs aan een culturele ANBI’s heeft u ook een leuk belastingvoordeel, zowel voor particulieren als voor ondernemingen geldt een extra giftenaftrek.

Wilt u een donatie doen aan Kunstenlab, dan kan dat op NL86ABNA0409113778 t.n.v. STICHTING CENTRUM BEELDENDEKUNST DEVENTER, met de vermelding 'Gift Kunstenlab'. Hier zijn we uiteraard heel blij mee! Voor meer informatie over de ANBI en over hoe wij uw gift zouden kunnen besteden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Mieke Conijn, directeur/bestuurder Kunstenlab.

 

Meer informatie over de organisatie en het beleid van Kunstenlab
leest u hier >>


Aanvullende informatie vindt u hier:


Bezoek/postadres:
Stichting Centrum Beeldende Kunst Deventer
Havenplein 20
7411 ME Deventer

info@kunstenlab.nl