Kunstenlab heeft in de afgelopen 15 jaar een trackrecord opgebouwd als het gaat om kunstprojecten in de openbare ruimte. Zo voeren we sinds 2010 voor de gemeente Deventer het beleid uit op gebied van kunst en openbare ruimte en ontwikkelen daarnaast zelf ook veel activiteiten en projecten. Sommige projecten en activiteiten zijn kortlopend en geven een korte, intensieve impuls, andere projecten zijn langlopend of permanent.

De openbare ruimte is vooral interessant omdat er bijna geen plek is waar je de kunst dichter bij een heel groot publiek kunt brengen. Hier kan kunst een grote bijdrage leveren aan het versterken van het karakter van de locatie, het beleefbaar maken van de geschiedenis of inspiratie bieden voor en vragen stellen over de toekomst. Onze omgeving is belangrijk voor ons; daarvan worden we ons in tijden van Corona nog meer bewust van dan anders. En ook inhoudelijk zien we een urgentie. Juist met de ruimtedruk die er nu op het landschap ligt vanwege de grote transities die er gaande zijn, is hier een rol voor de kunst weggelegd. Gelukkig zien ook steeds meer landschapsbeheerders en andere partijen dat belang en staan open voor de andere perspectieven die de kunst bieden.

Lees meer over onze projecten: 

- IJsselbiënnale
- KunstvanHiertotGinder
- Canon kunstproject