Wij zijn Kunstenlab. Hét experimentele presentatie- en productiehuis voor hedendaagse kunst in Oost-Nederland.

We zijn nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt en onderzoeken steeds opnieuw de rol die kunst hierin kan vervullen. Kunst levert een waardevolle bijdrage aan een open houding en brede kijk bij mensen en verrijkt daardoor de samenleving. Door de inzet van kunst en kunstenaars worden bestaande opvattingen uit hun context gehaald, waardoor nieuwe verbindingen ontstaan, andere perspectieven worden geboden en mensen op een andere manier naar het bestaande (of ondenkbare) kijken.

Vanuit deze diepe overtuiging van het belang en de impact van kunst dragen we bij aan een samenleving waarin kunst en haar makers als waardevol worden ervaren.
Dit doen we altijd vanuit de autonomie en oorspronkelijkheid van de kunst. We werken vanuit een onafhankelijke positie, een open houding en in samenwerking met anderen. Met de Kunstenlab-formule verbreden we de kijk van mensen op de maatschappij van nu: door kunst en kunstenaars gevraagd en ongevraagd in processen en projecten in te zetten. Met de juiste competenties, op het juiste moment, in de juiste rol en vanuit de juiste vraag.
Dat resulteert per keer in verschillende uitkomsten in vorm en inhoud: van tentoonstelling tot onderzoeksproject, van kunstwerk tot festival.

Door de jaren heen is deze manier van werken ons uitgangspunt geworden in het realiseren van goede producties en presentaties. Alleen zó kunnen wij onze missie waarmaken.