Na een openbare oproep waaraan maar liefst 120 kunstenaars deelnemen, volgt een selectietraject. Uit de 3 schetsontwerpen van de kunstenaars Q.S. Serafijn en Jan Willem Terlouw, Elmo Vermijs en Pieter Veen, en Giny Vos, selecteert de commissie het concept van Giny Vos. In 2019 werkt ze haar voorstel uit in een voorlopig ontwerp.

Kunstenlab begeleidt op verzoek van de stuurgroep Poort Vechtdal de kunstopdracht voor een landmark bij een nieuw knooppunt aan de A28.

De opdracht
Op 9 november 2018 zijn kunstenaars opgeroepen om zich aan te melden voor het maken van een landmark / kunstwerk bij de kruising van de A28 met de Vecht of bij de nieuw te realiseren afslag naar het Vechtdal vanaf de A28. Het kunstwerk moet zowel een poort naar het Vechtdal zijn, dat rust, natuur en water uitstraalt, als naar Zwolle, waar dynamiek, stedelijkheid en cultuur de hoofdtoon is. Het kunstwerk markeert de ontmoeting van deze twee werelden. Doel is om een kunstwerk te maken dat zowel opvalt in het landschap als daarop aansluit en daarmee zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor Zwollenaren en Vechtdalbewoners die over de A28 rijden moet het een gevoel geven van ‘daar staat ons beeld en we zijn bijna thuis’. Andere passanten moeten met het kunstwerk worden geprikkeld. Niet alleen om ervan te genieten, maar ook om het gebied te bezoeken.


De selectie
Voor een goede selectie van de 120 inzendingen, is door de stuurgroep een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie bestaat uit deskundigen op gebied van landschapsontwerp, kunst in de openbare ruimte, marketing, betrokkenen vanuit de directe omgeving en de opdrachtgevers (provincie Overijssel, gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen).
Bij de selectie van de kunstenaars speelde de zeggingskracht van eerder gemaakte kunstwerken en de visie op de opdracht een grote rol. Er is gekozen voor drie kunstenaars(duo’s) die heel verschillende kunstwerken maken. Q.S. Serafijn en Jan Willem Terlouw maken iconische beelden, waarbij ze worden geïnspireerd door de omgeving. De selectiecommissie is nieuwsgierig naar de uitkomst van hun zoektocht naar een nieuwe betekenis voor het begrip ‘landmark’. Elmo Vermijs en Pieter Veen hebben een landschappelijke insteek met veel aandacht voor het proces met de omgeving en voor duurzaamheid. De selectiecommissie is overtuigd door hun werkwijze en het beoogde resultaat van een icoon tussen verbeelding en duurzaamheid. Giny Vos werkt vooral met licht en ruimte. De selectiecommissie ziet in Giny Vos een kunstenaar van naam en faam die met een grote mate van gevoeligheid technologie zo weet toe te passen dat er een poëtisch beeld ontstaat dat blijft boeien en een baken kan worden voor deze plek.


Ruimte voor de Vecht
Dit kunstproject komt voort uit het programma Ruimte voor de Vecht en heeft daarna een verbreding gekregen door niet alleen een poort naar het Vechtdal te zijn, maar ook een poort naar Zwolle. De netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht richt zich op waterveiligheid, natuurontwikkeling en sociale en economische ontwikkeling van het Vechtdal.

 

Meer informatie over deze kunstopdracht vindt u hier.