Het tentoonstellingsprogramma van het Kunstenlab wordt samengesteld door de werkgroep producties. De werkgroep bestaat uit vijf medewerkers van Kunstenlab, waaronder twee kunstenaars. Bij sommige tentoonstellingen werken we met een gastcurator.

Ruimtes
Kunstenlab beschikt over een aantal verschillende tentoonstellingsruimtes:

Belangstelling?
Heb je belangstelling om te exposeren in het Kunstenlab? We nodigen je van harte uit om documentatiemateriaal, liefst vergezeld van een concreet voorstel, op te sturen.

Onze werkgroep vergadert eens per twee maanden en beoordeelt de binnengekomen voorstellen. Daarbij kijken we of het voorstel past binnen het tentoonstellingsbeleid van Kunstenlab, en natuurlijk of het past binnen het programma. In onze tentoonstellingen willen we vooral ruimte bieden aan experiment en onderzoek.
Meer over de uitgangspunten van dit beleid kun je hier lezen. Een plattegrond van de tentoonstellingsruimtes kun je hier downloaden. 

Meer weten? Neem contact op met Danny Foolen.