Ons landschap staat onder druk door (noodzakelijke) transities voor een duurzame leefomgeving. In deze proeftuin onderzoeken we in de praktijk hoe we - vanuit de traditie die er in Oost-Nederland al is met kunst in het landschap - beeldende kunst kunnen inzetten om deze transities mee vorm te geven, de betrokkenheid van bewoners te borgen en de bestaande waarden van de verschillende landschapstypes zichtbaar te maken. 

De doelstellingen Proeftuin KNST+LNDSCHP zijn: 

Veldonderzoek naar verschillende landstypen
In de IJsselvallei zijn verschillende landschapstypen te onderscheiden. Kunstenaars Birthe Leemeijer, Sachi Miyachi, Alphons ter Avest, Elmo Vermijs en Ole Nieling gaan ieder een kunstwerk realiseren dat ingaat op een bepaald type landschap. Kunstenlab vraagt de kunstenaar de impact van het menselijke handelen op dat specifieke landschap te laten zien of te bevragen. Dit veldonderzoek kan qua aard uiteen lopen van site-specific werk, en performatief tot een landschapsanalyse. Het onderzoek wordt gedocumenteerd, waardoor de duurzaamheid/impact van het onderzoek versterkt wordt, ook als de kunstwerken zelf na verloop van tijd weer verdwijnen.

Presentatie kunstwerken tijdens IJsselbiënnale 2021
Het is de intentie om het kunstwerk te tonen tijdens de IJsselbiënnale. Na de eerste succesvolle editie in 2017 vindt in de zomer van 2021 de tweede editie plaats van de IJsselbiënnale.