Stichting Y organiseerde in de jaren ’70 vernieuwende kunstmanifestaties waarin zij onder meer gebruik maakten van het destijds nieuwe medium video. Kenmerkend voor hun werkwijze is het feit dat zij zich inzetten voor het coöperatieve, voor samenwerking tussen kunstenaars en bewoners van dorp en stad. Stichting Y stelde zich als ‘opdracht’ om het effect van kunst en vormgeving te verantwoorden naar alle betrokkenen bij uit te voeren projecten.

In de historische canon van Olst wordt de impact van Stichting Y beschreven als ‘een cultuuromslag’; ‘Er ontstond een nieuwe sociaal-culturele voorhoede binnen het dorp, die zich nadrukkelijk liet horen. Ook in het Noordenbergkwartier in Deventer was de impact van de manifestaties van Stichting Y op de uiteindelijke stedenbouwkundige ontwikkeling groot én vernieuwend: buurtbewoners komen in verzet, en worden gehoord, onder meer door het inzetten van kunst en media.

In Kunstenlab is van 4 september t/m 17 oktober documentair materiaal te zien met onder meer video’s van de manifestaties, affiches en ander historisch materiaal.

Publicatie 'Hoe mooi was ei?' 
Speciaal bij de tentoonstelling heeft Nico Haasbroek een publicatie geschreven waarin de geschiedenis van stichting Y en werkgroep ei aan de hand van gesprekken en portretten van de drie sleutelfiguren: Pim Pagée, Jacqueline Hoogeveen en Klaus Versteegen wordt beschreven. 

Tentoonstelling Min of Meer
In het Kunstenlab is, naast de de overzichtstentoonstelling over Stichting Y, de tentoonstelling Min of Meer te zien met kunstwerken van Klaus Versteegen en Pim van Pagée. Van 1972 tot en met 1974 voerden Klaus Versteegen en Pim van Pagée onder de naam Gelegenheidsduo in opdracht van stichting Y een reeks projecten uit, Vingeroefeningen genaamd. De ervaringen die met deze experimenten werden opgedaan waren leidraad voor de daarna door werkgroep EI bedachte en georganiseerde projecten. In de tentoonstelling is recent werk te zien van deze twee initiatiefnemers.

Vervolg op de tentoonstelling Solitair of Solidair
In Holstohus te Olst tonen Klaus Versteegen en Pim van Pagée een vervolg op hun tentoonstellingen in Holstohus en Kunstenlab. Een tentoonstelling over schatkamers, de nakende dood, stiekeme uitstapjes, helden, verloren projecten en magazijnen met als gast Hans Hogeslag uit Olst met zijn fascinerende modellen.

Deze presentatie is de afsluiting van de tentoonstellingen 'Min of Meer' en 'Hoe mooi was Y/EI?' die afgelopen twee maanden plaatsvonden in het Kunstenlab Deventer en het Holstohus te Olst. Tegelijkertijd is het ook het startsein voor een reeks van presentaties in het Holstohus vóór en dóór Olstenaren en andere betrokkenen met als uitgangspunt: 'Ieder die zich op welke manier dan ook, door eigen creatieve inzet en vaardigheden (die zich via expressieve media uiten) weet bij te dragen tot de LEEFBAARHEID en VORMGEVING van de samenleving hanteert een eigentijdse opvatting van de kunst.'

Aansluitend op de tentoonstellingen en het gedachtengoed van de stichting Y in Olst werken meerdere betrokkenen aan een bredere waaier van activiteiten en projecten. Zoals afgelopen zondag 21 november Olstenaren met de Middellandman Nico Haasbroek een fietszoektocht door hun gemeente maakten. Lees hier de column van Gosse Jongstra.

 


Verdiepend programma rond S O L I T A I R  of  S O L I D A I R
Naast de tentoonstelling vindt er in het Kunstenlab een verdiepend programma plaats:

Kunstenlaarsgesprek
Zondag 10 september ging Arno Kramer in gesprek met Pim van Pagée en Klaus Versteegen. Lees meer >

Expertise meeting 'Sociale impact'
Op woensdag 13 oktober hebben we in het kader van de tentoonstelling ‘Solitair of Solidair’ een expertmeeting georganiseerd. De initiatiefnemers van Stichting Y gingen onder leiding van Nils van Beek in gesprek met jongere kunstenaars en ontwerpers over vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke- en participatieve kunstprojecten. Een interessante bijeenkomst waarin Pim van Pagée vertelde over de ontwikkeling in hun projecten in de jaren 60 en 70:  het publiek bleef in eerste instantie vooral consument, maar werd later ook mede-producent bijvoorbeeld. Jacqueline Hoogeveen vertelde over de grote sociale en maatschappelijke impact van de videowerken en tv opnames in het Noordenbergkwartier. Samen constateerden we dat in die projecten voldoende tijd was om intuïtief te werken en het project zich organisch kon ontwikkelen. En juist dat is van belang om een relatie op te bouwen met de bewoners of groep betrokkenen. Pas dan kan een project zich meer verdiepen.

 


S O L I T A I R of S O L I D A I R wordt mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, gemeente Deventer en het Mondriaan Fonds. 

S O L I T A I R of S O L I D A I R

4 september 2021 t/m 17 oktober 2021
Projectruimte