Stichting Y organiseerde in de jaren ’70 vernieuwende kunstmanifestaties waarin zij onder meer gebruik maakten van het destijds nieuwe medium video. Kenmerkend voor hun werkwijze is het feit dat zij zich inzetten voor het coöperatieve, voor samenwerking tussen kunstenaars en bewoners van dorp en stad. Stichting Y stelde zich als ‘opdracht’ om het effect van kunst en vormgeving te verantwoorden naar alle betrokkenen bij uit te voeren projecten.

In de historische canon van Olst wordt de impact van Stichting Y beschreven als ‘een cultuuromslag’; ‘Er ontstond een nieuwe sociaal-culturele voorhoede binnen het dorp, die zich nadrukkelijk liet horen. Ook in het Noordenbergkwartier in Deventer was de impact van de manifestaties van Stichting Y op de uiteindelijke stedenbouwkundige ontwikkeling groot én vernieuwend: buurtbewoners komen in verzet, en worden gehoord, onder meer door het inzetten van kunst en media.

In Kunstenlab tonen we documentair materiaal met onder meer video’s van de manifestaties, affiches en ander historisch materiaal.

Tentoonstelling Min of Meer
In het Kunstenlab is daarnaast de tentoonstelling Min of Meer te zien met kunstwerken van Klaus Versteegen en Pim van Pagée. Van 1972 tot en met 1974 voerden Klaus Versteegen en Pim van Pagée onder de naam Gelegenheidsduo in opdracht van stichting Y een reeks projecten uit, Vingeroefeningen genaamd. De ervaringen die met deze experimenten werden opgedaan waren leidraad voor de daarna door werkgroep EI bedachte en georganiseerde projecten. In de tentoonstelling is recent werk te zien van deze twee initiatiefnemers.

Opening
Op zondag 12 september wordt de tentoonstelling feestelijke geopend door Nico Haasbroek, als journalist heeft hij de beweging van dichtbij gevolgd. U bent welkom vanaf 15.00 uur. De opening duurt tot 17.30 uur. 

 

Verdiepend programma rond S O L I T A I R  of  S O L I D A I R
Naast de tentoonstelling In Kunstenlab is er een verdiepend programma met o.a. een kunstenaarsgesprek met Pim van Pagée en Klaus Versteegen o.l.v. Arno Kramer.

Meer informatie over de verschillende activiteiten volgt binnenkort op deze website.


S O L I T A I R of S O L I D A I R wordt mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, gemeente Deventer en het Mondriaan Fonds. 

S O L I T A I R of S O L I D A I R

4 september 2021 t/m 17 oktober 2021
Projectruimte