Kunstenlab ontvangt voor komende 2 jaar een subsidie van de provincie Overijssel voor ons programma Changing Perspectives in het kader van 'Cultureel aanbod en talentontwikkeling. Dit is echt een fantastisch vooruitzicht voor 2019!

Het Kunstenlab daagt zichzelf voortdurend uit haar eigen werkwijze en formule te verbeteren en te herdefiniëren. Afgelopen jaar is Kunstenlab, dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel, gestart met het experiment van het programma The Next Step; een talentontwikkelings-programma. 

Nieuw programma 2019-2020
De geïntegreerde manier waarop wij als productiehuis én presentatie-instelling werken, is onderscheidend. Juist daardoor kunnen we veel voor de hedendaagse kunstontwikkeling, voor publiek en partners én voor de kunstenaars betekenen. Dit is de basis voor de ontwikkeling van het programma: ‘Changing Perspectives’. Het nieuwe programma is de opvolger van The Next Step, mét een sterke eigen en nieuwe focus. De keuzes die we maken en de focus die we kiezen, komen voort uit ons artistiek profiel: Kunstenlab als productiehuis voor hedendaagse beeldende kunst met een eigen presentatiefunctie.

Perspectiefwisselingen
Perspectiefwisselingen staan in het programma centraal: van kunstenaars die in hun werk een wezenlijke nieuwe ontwikkeling onderzoeken, van het publiek dat we anders willen laten kijken, van partners/opdrachtgevers die we nieuwe perspectieven bieden, van onszelf met een productiehuis nieuwe stijl en van het kunstveld met een oriëntatiewissel van Randstad naar het oosten waardoor het oosten synoniem gaat worden met ruimte voor relevante ontwikkeling in de luwte.

In Changing Perspectives werken we de komende twee jaar twee programmalijnen uit.

Twee programmalijnen
1. Research & develop: vanuit onze productiehuis-werkwijze bieden we talentvolle kunstenaars van alle leeftijden tijd en ruimte om in de luwte hun werk te onderzoeken, ermee te experimenteren en nieuw werk te ontwikkelen (talentontwikkeling);
2. In the spotlight: met onze presentatiefunctie gecombineerd met podium bieden we deze kunstenaars vervolgens een relevant platform om het nieuwe werk dat tot stand is gekomen, aan publiek en deskundig kunstveld te presenteren. Hiermee vergroten we tegelijkertijd hun én onze landelijke zichtbaarheid en onze rol in de keten.

Met Changing Perspectives willen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en positie van de deelnemende kunstenaars. Met Changing Perspectives zetten we in op een sterkere artistieke positionering van de tentoonstellingsprogrammering van Kunstenlab en versterking van onze landelijke zichtbaarheid.


Changing Perspectives wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Overijssel.Citaat Matthias König (beeldend kunstenaar, Rotterdam):

De locatie van Kunstenlab, in Deventer, vanuit de Randstad al snel als ‘uithoek’ bestempeld, is goed gekozen. Het is belangrijk dat dit soort presentatieplekken buiten de Randstad er zijn. Ze hebben een andere, complementaire functie voor de ontwikkeling van kunstenaars en kunst. In de Randstad draait het vooral om prestige en kun je je als kunstenaar nauwelijks veroorloven fouten te maken. Daar toon je niet snel werken die bijvoorbeeld nog niet klaar zijn voor een groter publiek, maar die wel belangrijk zijn om met publiek te delen. Hier in Deventer kan dat wel. Tegelijkertijd kun je hier nieuw publiek aanboren. Publiek dat misschien anders ook minder snel met jouw werk in aanraking komt. Het publiek hier kan dienen als toetssteen en biedt waardevolle reflectiemomenten.’