Bij Lex Chen komt het maken van beeldende kunst voort uit een innerlijke verlangen en noodzaak om een eigen anker en een ware identiteit te onderzoeken. Met analoge fotografie als medium benadert hij de externe wereld zelfbewust met een kritische, onderzoekende houding. De onlosmakelijke relatie tussen analoge fotografie met de werkelijkheid en waarheidsbevinding is wat zijn keuze voor analoge fotografie heeft bepaald. Daarnaast biedt analoge fotografie hem de mogelijkheid om een diepere en betekenisvollere band met zijn werk en de onderwerpen die hij fotografeert op te bouwen.

De grenzen vervagen tussen realiteit en fictie, tussen enscenering en objectieve registratie. Tijden raken vervlochten. Heden en verleden bestaan in een beeld door en naast elkaar. Er treedt een mystificatie op in de beelden door de ingrepen die Lex door middel van diepgravend technisch onderzoek heeft ontwikkeld.

Lex Chen: “Het analoge proces helpt mij om een filosofische constructie van mijn innerlijke en externe wereld te scheppen en is voor mij een middel tot zelfreflectie. In het proces word ik gedwongen om me bewust te zijn van mezelf, de omgeving, het proces en de keuzes die ik maak.”

´The World I Breathe` is ontleend aan een gedichtenbundel van Dylan Thomas.De grote Engelse dichter en schrijver groeide uit tot een publiek figuur met veel volgers, mede vanwege zijn vele voordrachten en zijn (radio-)optredens wist hij een breed publiek aan zijn lippen te kluisteren. Zo heeft hij ook voor het eerst een scenario voor een film ´Image in the Snow´ gepubliceerd voordat de film uit kwam.

De werken van Lex ademen eenzelfde poëtische liefde om de wereld om ons heen opnieuw en anders te registreren. Observeren en mystificeren. Een romantische visie op alles wat ons omringt en ons wellicht nietig maakt. Lex ademt de wereld in en uit door het oog van de lens en maakt ons deelgenoot van zijn poëzie.


Opening 

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 14 juli 2019 om 16.00 uur. Tegelijkertijd opent de nieuwe tentoonstelling 'New Wor(l)ds – souvenirs-´ van Jannes Bürkner en Rudy Simon door filosoof en schrijver Onno Zijlstra. Aansluitend worden er plaatjes gedraaid door Mobiel Vinyl om de zomer feestelijk in te luiden!

Tentoonstelling The World I Breathe

13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
Kunstenlabsteeg en projectruimte