Om de wereld om ons heen beter te begrijpen realiseren Jannes Bürkner en Rudy Simon in de grote zaal een parallel universum waarbij materiaalgebruik, recycling en de (schijnbare) tegenstrijdigheid tussen industrie en natuur de boventoon voeren. Aan de bezoeker wordt gevraagd in te zoomen op de kleinste details om daarna weer uit te zoomen om het grotere geheel te kunnen overzien. De ondertitel -souvenirs- refereert naar de huidige staat van onze wereld en de benarde positie waarin de mens deze heeft gebracht.

Rudy Simon maakt naast maquette-achtige en bewegende installaties ook videowerken, collages en tekeningen. De kunstenaar werkt met kleine stukken restmateriaal en vaak ook gevonden objecten, zoals skeletten die weer een nieuw leven worden ingeblazen. Met zijn werk stuurt hij de toeschouwer in nieuwe mogelijke richtingen.  
De grote maquette in de tentoonstelling vormt de basis voor een videowerk in de podiumruimte. De toeschouwer gaat in dit werk als het ware mee op reis door dit glooiende landschap. De originele ‘voice over’ van Rail Away zorgt voor de ultieme beleving.

De installaties van Jannes Bürkner ontstaan vaak ter plekke met de nadruk op het gevonden materiaal en herkenbaarheid. Sporen van verval en groei zorgen voor een constante recycling van zijn eigen beeldend werk. Constructie en deconstructie gaan hand in hand. Gevonden objecten worden getransformeerd en los gemaakt van hun originele context. De installaties laten ruimte voor toevalligheden door zijn intuïtieve manier van werken en tonen een gevoel van onvoorspelbaarheid en onzekerheid.


Opening

De tentoonstelling wordt op zondag 14 juli om 16.00 uur geopend door schrijver en filosoof Onno Zijlstra. Aansluitend opent de tentoonstelling 'The World I Breath' van Lex Chen. Om de zomer feestelijk in te luiden sluiten we af met plaatjes van Mobiel Vinyl. 

NEW WOR(L)DS - souvenirs -

13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
Grote Zaal