Onze samenleving raakt steeds verder gepolariseerd, met aan beide kanten van het spectrum een kleine minderheid die actief betrokken is bij discussies. Daartussenin zit een grote groep mensen die, veelal minder ideologisch gemotiveerd en veel praktischer redenerend, in hun eigen leven op ontwikkelingen reageren. Deze middengroep hoor je echter nauwelijks.

In de tentoonstelling wordt door de kunstenaars onderzocht hoe we ons verhouden tot een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt. Hoe gaan we om met verschillen tussen mensen? En welke rol kunnen zij als kunstenaar spelen in het mobiliseren en visualiseren van de stille meerderheid?

De tentoonstelling sluit qua thema aan op de verkiezingen die in maart worden gehouden.  

De tentoonstelling Silent Majority is ontwikkeld door Tetem in samenwerking met Trendbureau Overijssel. Anne-Marie MeertensDomenique Himmelsbach de VriesGunter Gruben en Viktoria Gudnadottir hebben na uitgebreid onderzoek naar de stille meerderheid nieuw werk gemaakt dat te zien was in Tetem van 30 november 2017 t/m 4 maart 2018.

In Kunstenlab is de tentoonstelling uitgebreid met nieuw werk van Terence Baier, Pim Trooster en Björn Zielman. Ook werkt een aantal kunstenaars in een aanvullende activiteit of project samen met Deventer scholieren en Deventer publiek."

Opening
De tentoonstelling wordt samen met de tentoonstelling ZOALS IK HET ZIE van Fikret Devedzic feestelijk geopend op 18 maart 16.00 uur. 

Tentoonstelling Silent Majority

17 maart 2018 t/m 29 april 2018
Grote Zaal