Aam Solleveld heeft de grote zaal van Kunstenlab bedekt met een grid van meer dan 1800 stippen waarbinnen ze spelenderwijs verschillende onderzoeken met de toeschouwer deelt. Solleveld is geboeid door door zichtbare en onzichtbare systemen. Soms kraakhelder voor iedereen, soms grilliger en ongrijpbaarder. De hele wereld zit vol systemen: in de natuur is alles met elkaar verweven. Ook als mens bewegen we via herhalende patronen waarin alles met elkaar samenhangt. Een waanzinnige complexe wiskundige formule of patroon wordt oneindig in de natuur weerspiegeld. In deze tentoonstelling laat de kunstenaar zien wat er gebeurt wanneer je met deze ogenschijnlijk verschillende werelden gaat spelen. 

De kunstenaar staat bekend om haar installaties waarin ze de beleving van een omgeving of plek op scherp zet. Ze bestaan veelal uit eenvoudige lijnen, platte vlakken en andere geometrische vormen en patronen. Zo tekende ze op de zijgevel van een gebouw verschillende patronen uit interieurs afkomstig, zodat op iedere woonlaag het leven erachter makkelijker werd voor te stellen. Verder maakte zij met zwart/witte lijnen de architectuur van een tunnel zichtbaar en kaderde zij een enorme tentoonstellingsruimte in met talloze kaders. Wat ze ook maakt: de schaal van haar werk is zo groot dat je er als toeschouwer niet aan ontkomt om onderdeel van haar werk te worden.  

Naast een voorliefde voor gestroomlijnde geometrische systemen is de kunstenaar geboeid door organische systemen. Systemen die we als mens niet doorzien maar intuïtief lijken te kloppen. Alsof de natuur streeft naar schoonheid. De afgelopen tien jaar verzamelt de kunstenaar beelden waarin deze natuurlijke systemen te zien zijn. Zo heeft ze een collectie beelden van landschappen van Google Maps en maakt ze foto’s vanuit vliegtuigen waarop systemen en patronen van mens en natuur zich aftekenen. Tegelijkertijd zoomt ze graag in op kleinere alledaagse onderdelen: ze maakt composities met grassprieten en andere organische vormen.  

Al tien jaar lang doet ze aanzetten tot projecten waarin deze zoektocht te zien is, steeds vanuit een ander perspectief. Daarbij ziet ze de aarde niet als een koude plek vol opzichzelfstaande systemen, maar als een entiteit waar alles met elkaar verbonden is. De zoektocht naar deze fascinatie bleef tot nu toe achter gesloten studiodeuren, maar krijgt bij Kunstenlab volop de ruimte. De tentoonstellingsruimte is bedekt met een grid van bijna tweeduizend stippen, waarbinnen ze organische materialen de ruimte geeft. Ze speelt er met de systemen die haar zo boeien, en iedereen is van harte welkom om er onderdeel van te worden.  

Opening
De tentoonstelling 'MEARTH' wordt zondag 17 september om 16.00 uur feestelijk geopend door Caterine Somzé is kunstcriticus en als docent en onderzoeker verbonden aan de Willem de Kooning Academy, de Erasmus Universiteit en het Sandberg Instituut. Aansluitend wordt de tentoonstelling 'I'm just waiting for a friend' van Marije Vermeulen geopend. Vooraf van 13.00 t/m 16.00 uur vindt de opening plaats van 'Geloof het of niet...een draaimolen' van Matthijs Bosman. 

Tentoonstelling MEARTH

16 september 2023 t/m 5 november 2023
Grote Zaal