Trendbureau Overijssel en Atelier Overijsel presenteerden op donderdag 24 januari vier toekomstscenario's voor het Overijsselse landschap. In Abdij Nieuw Sion in Diepenveen kwamen meer dan 200 ambtenaren, bestuurders en professionals op het gebied van landschap bij elkaar om de scenario’s letterlijk te ervaren. Rijkbouwmeester Floris Alkemade gaf een lezing in aanwezigheid van onder andere gedeputeerde Hester Maij. Zij nam tevens de publicatie ‘Situatie Gewijzigd” in ontvangst waarin de vier toekomstscenario’s uitgelicht worden. Ook lieten de vier kunstenaars Elise van der Linden, Paul Segers, Lobke Meekes en Jules van Hulst elk een van de vier toekomstscenario’s door de deelnemers ervaren en was er veel ruimte voor gesprek en reflectie.

 
Kunstopdrachten
Het event wil bezoekers prikkelen en uitdagen. Vanuit die doelstelling heeft Kunstenlab vier kunstenaars gevraagd te reageren op de verschillende scenario’s om zo de beleidsmakers, bestuurders en plannenmakers de scenario’s ook echt te laten ervaren.

Kunstenaar Lobke Meekes doet dat met het concept Modder Earth: Terwijl je letterlijk met je voeten in Overijsselse oer-modder zit, krijg je een moment van bezinning.
Paul Segers neemt de bezoeker mee in een vervreemdende omgeving waarbij we allen arbeiders zijn in een Chinees bedrijf dat de Nederlandse groene energiemarkt heeft overgenomen.
Elise van der Linden dompelt je onder in een virtuele omgeving waarbij de natuur en de seizoenen het uitgangspunt vormen voor een veranderlijk landschap.
Jules van Hulst laat ons in een installatie ervaren dat wij altijd ons eigen ongeluk veroorzaken; door te vertrouwen op technologie merken we niet meer dat we onze eigen grens tegemoet gaan.

Publicatie
Vanuit een wetenschappelijke basis en met de ontwikkelingen van nu als opmaat lieten Trendbureau Overijssel en AtelierOverijssel verschillende scenario’s zien en ervaren. De gepresenteerde scenario’s zijn: Techno Overijssel, Cultuur / natuur Overijssel, Productief Overijssel en Verhalend Overijssel. De scenario’s zijn gemaakt op basis van een assenkruis dat uitgaat van aan de ene kant hoge ruimtelijke economische dynamiek in Overijssel en aan de andere kan juist lage ruimtelijke economische dynamiek. De andere as wordt gevormd door economische waarde aan de ene kant en aan de andere kant een breed welvaartsbegrip. Elk scenario heeft haar eigen uitgesproken kenmerken.

U kunt de toekomstverkenning naar het landschap in 2050 in Overijssel ‘Situatie Gewijzigd’ hier bekijken of downloaden

AtelierOverijssel

AtelierOverijssel signaleert en agendeert ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is om ruimtelijke consequenties van (boven)regionale ontwikkelingen en/of beleidskeuzes in beeld te brengen. Daarbij faciliteert AtelierOverijssel het gesprek tussen overheid en samenleving met betrekking tot ruimtegebruik en de toekomst daarvan. Want kwaliteit is mensenwerk. Een goede omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in gesprek tussen alle betrokkenen: elkaar opzoeken en uitdagen, prikkelen, kennis, motivatie en creativiteit delen en bundelen.

AtelierOverijssel is een onafhankelijke organisatie die werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel. Kunstenlab vormt samen met Het Oversticht en Landschap Overijssel de partners van het Atelier.