Een lege sokkel was het uitgangsput voor Marion Van Veen van Studio DanZo om samen met leerlingen van de Cees Wilkeshuisschool een dansvoorstelling te maken. Op deze sokkel tegenover de school stond oorspronkelijk het beeld ‘Muziek en dans’ van Job Goldenbeld.

Het werk is gestolen. Er is alleen nog een lege sokkel. Waar het werk is weet niemand. In de IJssel? Omgesmolten tot een ander beeld? Leerlingen hebben allerlei verhalen en bestemmingen bedacht. Ook hebben de leerlingen aan hun ouders en grootouders gevraagd of zij zich het beeld nog kunnen herinneren.

Tijdens de voorstelling op 9 oktober komt in het kleine parkje tegenover de school aan de Johannes van Vlotenlaan het beeld weer tot leven. De lege sokkel, het idee achter het beeld én de vorm van het beeld zijn uitgangspunt voor de voorstelling.

Kom kijken: De bewegende beeldentuin wordt om 14.15 uur feestelijk geopend!

De aanleiding voor dit project is om de bestaande collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer opnieuw en op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen. De commissie Kunst en Openbare Ruimte Deventer ontwikkelt een website met alle kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer. Een foto en filmverslag van dit project komt op deze website te staan!

Kunstenlab en Bureau Kunstcircuit (Kunst in mijn Buurt) voeren dit project, waarin ze een aantal werken extra onder de aandacht van het publiek gaat brengen, samen uit. Zij hebben Marion van Veen van Studio DanZo gevraagd een project  te organiseren dat in gaat op de betekenis en de locatie van het gestolen werk ‘Muziek en Dans’ van Job Goldenbeld. Het belangrijkste doel van de opdracht is het bekendmaken van de collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer en daarbij het beeld of de intentie van het beeld opnieuw te beleven.

Project Beeldenstorm
Met het project Beeldenstorm wordt een aantal kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer extra onder de aandacht van het publiek gebracht. Het belangrijkste doel is het bekendmaken van de collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer en daarbij het beeld of de intentie van het beeld extra te beleven. De commissie Kunst en Openbare Ruimte Deventer ontwikkelt op dit moment een website met alle kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer. Een foto- en/of beeld- en geluidsverslag van de verschillende deelprojecten komen op deze website te staan.