Park Click

In opdracht van het Kunstenlab en naar aanleiding van de vraag van Wijkvernieuwing Keizerslanden Vernieuwt, heeft kunstenaar Adriaan Nette de afgelopen 3 jaar meegewerkt aan de ontwikkelingen van het Landsherenkwartier in Deventer

Op de locatie tussen de woningen die in de nabije toekomst worden gesloopt en de plek waar nu de nieuwbouw verrijst, heeft het tijdelijke park Click gestalte gekregen. 
De plek die eerder door bewoners werd getypeerd als 'puinterrein' is getransformeerd tot een verblijfsplek met nieuwe invullingen en referenties. 
Deze activiteiten kunt u volgen op de website van Adriaan Nette

Vervolg Click 
Het is een tussengebied dat een bijzonder belang en/of betekenis genereert vanuit gebeurtenissen in de tussentijd, de periode tussen sloop en nieuwbouw. 
Het park CLICK is een onderdeel van het project CLICK. In dit project staat de verbinding tussen het nieuwe en het oude, tussen bewoners onderling en de wijk, de aloude connectie tussen mens en plek centraal. De wijkbewoners zijn het uitgangspunt.

Click Park grijpt terug op het verleden, bijvoorbeeld door afgravingen te visualiseren en biedt perspectief op de toekomst doordat tal van culturele wijkaspecten (opnieuw) waarde verwerven.  De bewoners maken het park zelf, de kunstenaar spiegelt, voert regie en schenkt verbeelding. 

Adriaan Nette heeft Burendag 2008 als startpunt genomen voor zijn Click project in de wijk. Hij probeert bij alles wat hij in de wijk doet zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Daarnaast ontwikkelt hij met bewoners eigen initiatieven. Inmiddels is hij een bekend gezicht in de wijk en ontwikkeld hij allerlei activiteiten. 

Publicatie CLICK, methode projectbespiegelingen
Adriaan Nette heeft een boek geschreven over de werkwijze die de kunstenaar in de voorbije vier jaar in het Landskwartier heeft toegepast. Het resultaat is een inspirerend boek voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de nieuwe relaties tussen kunst en samenleving. Het boek is te koop bij de receptie van het Kunstenlab voor € 19.95. 

Click wordt mede mogelijk gemaakt door Kunst in mijn Buurt, Kunstcircuit, Raster, Keizerslanden Vernieuwt, Kunstenlab, Cultuur en Ondernemen, Provincie Overijssel en VSB Fonds.