Aam Solleveld maakte een ontwerp voor het Muggeplein, met als titel Squares. Het kunstwerk dat in nauwe samenspraak met omwonenden is geselecteerd refereert naar bouwactiviteit in verleden, heden en toekomst op deze bijzondere locatie. In juni 2020 is het kunstwerk geplaatst. 

Aanleiding
De gemeente heeft het Muggeplein opnieuw ingericht. Dit was nodig omdat bomen de bestrating omhoog drukten en zowel de riolering als de openbare ruimte versleten was. Het ontwerp voor het Muggeplein is ontstaan in overleg met een tiental bewoners; de betrokkenheid in deze buurt is van oudsher groot.

Het Muggeplein is een plek met een rijke geschiedenis en fungeert al lange tijd als centrum van de levendige centrumwijk het Noordenbergkwartier, hier ontmoeten buurtbewoners elkaar en spelen buurtkinderen samen.

In 1886 is tussen de toenmalige Gasthuissteeg en Muggesteeg een tiental panden gesloopt om meer ruimte te creëren, deze ingreep leidde tot het ontstaan van het Muggeplein. De Fermerie gelegen aan het Muggeplein heeft nog steeds een buurthuisfunctie, al is ze in particuliere handen. Een aantal jaren geleden heeft het voormalige politiebureau plaats gemaakt voor tien nieuwe stadswoningen. Deze ingreep, gecombineerd met de nieuwe inrichting, heeft het Muggeplein een forse kwaliteitsimpuls en weer de allure van een kleinschalig stadspleintje gegeven.

Vanuit de buurt is er een sterke wens om de herinrichting van het Muggeplein te bekronen met een kunstwerk dat een verbinding legt tussen het rijke verleden van deze plek en het heden.

Muggeplein
Het plein heeft een open karakter en is vormgegeven als ontmoetingsplek. Er is ook een wens om het verleden van deze plek zichtbaar te maken. Dat verleden hangt sterk samen met het thema ‘zorg’; hier stonden het Geertruidengasthuis, de Infirmerie en het Pesthuis. Dit gebeurt onder meer door de naam ‘Geertruiden Gasthuissteeg’ te graveren in een van de traptreden van het plein. Ook worden de contouren van de Geertruiden Gasthuissteeg en van de Noordenbergstraat aangeduid in de bestrating. Met deze zichtbare verbetering van de openbare ruimte is vanuit de buurt eveneens de wens ontstaan om het nieuwe plein te vervolmaken met een passend kunstwerk.

Vraag aan kunstenaar
Ontwerpen van een kunstwerk dat de plek en haar geschiedenis in de hedendaagse context weet te plaatsen. Het kunstwerk is specifiek van toepassing op het Muggeplein en bevordert de verbinding tussen buurtbewoners, zonder dat het daarbij de verblijfs- en ontmoetingsfunctie van het plein in de weg staat.