Het kringloopatelier ‘De loop der dingen’ is een community art project in de Rivierenwijk in Deventer. ‘De loop der dingen’ is een project onder regie en naar concept van kunstenaar Ida van der Lee. 

In het kringloopatelier worden afgedankte spullen verzameld. Alles wordt gedemonteerd, gesorteerd en geordend tot materiaal voor een alternatieve Doe het zelf Winkel die een zee van mogelijkheden biedt. Het kringloopatelier maakt, speelt, versiert en leert; Van waardeloos naar waardevol. 
De ‘doe-het-zelf-materialen’ worden geordend en geëtaleerd. Het 'spelen’ met onderdelen of de verhalen achter de spullen kunnen aanleiding zijn voor nieuwe ideeën, inzichten of vormen, met als resultaat waardevolle producten en kunstobjecten.

Een van de stagiaires besteedde in het kunsttijdschrift Mr. Motley aandacht aan haar ervaringen met het kringloopatelier. 

Het project is georganiseerd in het kader van het Sociaal programma Rivierenwijk en is gefinancierd door Stichting DOEN, Kunstcircuit, Kunst in mijn buurt (gemeente Deventer en woningcorporatie Rentree), het VSB fonds en Cultuur-Ondernemen.

Afronding
Vanaf 1 mei is het kunstproject Kringloopatelier ‘De loop der dingen’ officieel afgesloten en neemt MAAK: bureau voor hergebruik (een samenwerking van AnnaKarina ter Horst en Marike Pool) het over als zelfstandige culturele onderneming. 

In het logo van MAAK zijn de letters uit het motto van het kringloopatelier ‘De loop der dingen’ - van waardeloos naar waardevol – hergebruikt. Daarmee geeft MAAK aan op hun eigen manier deze visie naar het concept van Ida van der Lee vorm te gaan geven. 

MAAK | Dommelstraat 4 & 6 | 7417 WS | Deventer 

Debat
Als slotactiviteit organiseert Ida van der Lee op dinsdag 18 september, gezamenlijk met Annemarie van der Vegt (cultuurmakelaar Deventer) en Kunstenlab, een klein debat in het Kunstenlab. Het zal gaan over het belang en de waarde van het concept van het kringloopatelier, óók voor andere steden. Tijdens dit debat wordt ook de publicatie gepresenteerd.