AtelierOverijssel is een onafhankelijke werkplaats voor iedereen die wil leren, ervaring wil opdoen, nieuwe inzichten wil krijgen en geadviseerd wenst te worden over ruimtelijke opgaven. Binnen het Atelier wordt samengewerkt aan actuele cases in Overijssel: inspirerend, katalyserend en verbindend. Het doel is om ruimtelijke kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan ruimtelijke opgaven te laten zijn. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bij AtelierOverijssel terecht met vragen om bemiddeling, onafhankelijk advies of steun bij urgente ruimtelijke kwesties. 

Werkatelier
Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan vraagstukken over ruimtelijke kwaliteit. We doen dit in werkateliers. 

Een werkatelier is maatwerk en wordt afhankelijk van de wens van de opdrachtgever samengesteld. Na een verkennend gesprek bekijken we samen met de opdrachtgever voor welke opgave we staan, welke sessievorm en welk eindproduct wenselijk is. Dit kan uiteenlopen van een enkele sessie met een beeldverslag tot een serie sessies met een uitgebreid adviesrapport met kaartmateriaal als eindproduct. Per vraagstuk bekijken we welke Atelierpartner het beste past bij het thema en de opdrachtgever.

Kunstenlab partner in AtelierOverijssel