Het werk van Hilde Onis neemt de vorm aan van sculpturen, installaties, video- en soundwerken. Haar installaties kunnen beschouwd worden als een metafoor voor de reflectie van een individu op de relatie met objecten uit de herinnering. Hierbij vormen onbekende associaties en combinaties nieuwe ongrijpbare souvenirs die de toeschouwer bevraagt over wat herkenbaar is en wat niet, welke ervaringen persoonlijk zijn en welke universeel. 

De werken van Onis komen voort uit een constant onderzoek naar desoriënterende of verwarrende situaties. Door mislukkingen en angsten te ontrafelen verschijnt het contrast tussen de ogenschijnlijke verheerlijking van gebeurtenissen uit het verleden en de verstoring die eronder ligt. De opeenstapeling van werk gaat over ontdekkingen, onthullingen en is zowel tragisch als humoristisch. In deze tegenstellingen ontstaan nieuwe waarheden vanuit de eigen beleving. Het kritisch terugblikken daarop en het vormen van nieuwe vervreemdingen is hierbij de doorlopende intentie. Het uiteindelijke totaalbeeld dient als een persoonlijke herinterpretatie van de oorspronkelijke situatie. 

Tijdens de opbouw naar deze solo-tentoonstelling in het Kunstenlab heeft Hilde Onis de ruimte en de ralatie van haar werk met de ruimte als uitgangspunt genomen: “Ik wilde mijn oorspronkelijke beeldhouw-achtergrond verbreden door me niet te begrenzen in disciplines of materiaalkeuze en meer na te denken over vloer, muur en dimensies. Hiermee hoopt ik af te stappen van de gewenning om sculpturen altijd vrij klassiek op zichzelf staand en vrij centraal in een ruimte te presenteren. Tijdens de aanloop naar de expositie heb ik me voorgenomen om minder afgebakende concepten van start tot eind uit te voeren, maar meer te experimenteren in processen en deze uitkomsten mogelijk als onderdelen van uiteindelijke installaties te zien. Dit alles met de bedoeling om uiteindelijk tussen bestaande en nieuwe werken bruggen en overlappingen te vormen die op een succesvolle manier samen komen in de ruimte.” 

Tijdens de opening op zondag 24 juni om 16 uur Hilde Onis een performance uitvoeren waarin zij ingaat op de relatie tussen een bepaalde materialiteit en het lichaam. 

UNKNOWN AFTERGLOW AFFECTION COLLECTION

23 juni 2018 t/m 22 juli 2018
Grote Zaal
Gratis