Met uiterst precieze en systematische handelingen gaat Johan Rijpma creatieve  samenwerkingen aan met objecten en onderwerpen uit zijn dagelijkse omgeving. In deze fysieke gedachte-experimenten wordt op speelse wijze gereflecteerd op de rol van de "maker" in het creatieve proces en de verhouding tussen de waarnemer en het waargenomene.

 

Omdat we met onze zintuigen uit alle richtingen informatie over onze omgeving tot ons nemen, ervaart iedereen zichzelf als middelpunt. Door deze creatieve processen als samenspel tussen de "maker" en de buitenwereld te presenteren vanuit een first-person perspectief wordt de kijker meegenomen in het aftasten van grens tussen

"•" de controle en wil van de maker en

"O" de onvoorspelbaarheid van de materialen en objecten uit zijn omgeving.

 

En zoals een middelpunt geen rand heeft maar juist bepaald wordt door de rand, zo wordt ook het idee van de maker als middelpunt en auteur gevormd door de situatie waar hij zich in bevindt. Waarbij deze denkbeeldige grens opgerekt wordt door het het zoeken naar en het reflecteren op deze positie.

De op het  eerste oog eenvoudige processen zoals het breken  van een bord of het trekken van een lijn, groeien door hun interne logica uit tot complexe en betekenis implicerende situaties.  Oorzaak en gevolg, maker en toeschouwer, expressie en perceptie smelten daarbij op inventieve wijze samen tot hypnotiserende video's en installaties.


Opening

Op zondag 7 april om 16:00 uur opent beeldend kunstenaar, curator en dichter Arno Kramer de tentoonstelling 'The edge of the center'. Ook opent hij de tentoonstelling 'Archipel' van Karin van Dam in de grote zaal, evenals de tentoonstelling 'Fragmented sceneries' van Marleen Kappe in de projectruimte van het Kunstenlab.

 

The edge of the center

6 april 2019 t/m 19 mei 2019
Podiumruimte
Gratis