Zondag 16 juli is de eerste spierkrachtcentrale van Deventer geopend!
In de tentoonstelling (Re)search and develop zetten Melle Smets, Arne Hendriks en Annemiek Pruijt hun artistieke creativiteit in voor een bijdrage aan verandering: in bewustwording, zichtbaarheid of in echte oplossingen. De getoonde kunstwerken en concepten zijn het (tussen)resultaat van artistiek onderzoek; soms vanuit een eigen intrinsieke motivatie, soms met een concrete vraag als aanleiding.

Human Power Plant
Melle Smets laat in de tentoonstellingsruimte de installatie ‘Human Power Plant’ zien. De installatie is ontstaan in samenwerking met Kris De Decker en het prototype van een menselijke krachtcentrale, die bemand kan worden door een groep mensen én hun huisdieren. De energie die wordt opgewekt wordt gebruikt om de in het centrum geplaatste jacuzzi te laten werken.

The Incredible Shrinking Man
Mensen worden al vele jaren alleen maar groter. Daardoor hebben we meer energie, eten en ruimte nodig. Wat als we nu eens besluiten om dit proces om te draaien en onze kennis in te zetten om te mens te laten krimpen? Arne Hendriks onderzoekt via speculatief design de gevolgen van het krimpen van de mens tot 50 centimeter.

Tekeningen, Annemiek Pruijt
In haar werk gaat Annemiek Pruijt in op thema’s als ontheemd raken, je land moeten verlaten: migratie als gevolg van oorlog, veranderingen in ons klimaat en ontwrichtingen in een land. Wat haar raakt in deze grote wereldwijde problemen is altijd de menselijke maat. Deze mensen in relatie tot (hun) natuur en innerlijke beleving die handelen of juist niet handelen. 

Achtergrond tentoonstelling
De werken van Melle Smets en Arne Hendriks komen voort uit een concept, utopie, of ideaal. Zij werken bijna als wetenschappers in een laboratoriumachtige aanpak. Annemiek Pruijt benadert hetzelfde thema meer vanuit een autonoom perspectief.

Beide vormen, onderzoekmatig en autonoom, behoren tot het terrein van de kunsten. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van de kunst als het gaat om een bijdrage aan maatschappelijke verandering? Inspiratie, visualisering, bewustwording of nieuwe perspectieven? En hoe verhoudt zich dit tot de meer festivalachtige context van de IJsselbiënnale, in het kader waarvan deze tentoonstelling plaatsvindt?

Zowel in deze tentoonstelling als in de IJsselbiënnale gaan de kunstenaars in op aspecten van klimaatverandering; menselijk handelen en ecologie.

Jaarprogramma 'verfestivalisering'
De tentoonstelling maakt deel uit van een jaarprogramma dat Kunstenlab organiseert rondom de 'verfestivalisering' van onze samenleving. Hierin worden verschillende aspecten van de belevingseconomie in tentoonstellingen belicht, zoals bijvoorbeeld natuurbeleving, en en werkt Kunstenlab samen met Into The Great Wide Open in een veldonderzoek naar festivalkunst.

(Re)search and develop

8 juli 2017 t/m 3 september 2017
Kunstenlabsteeg en projectruimte
gratis