Matteo Marangoni laat in de grote zaal de totaalinstallatie `Quiet before the storm`zien. De installatie bestaat uit een ensemble van ronddraaiende rubber banden gespannen om houten kruisen. 

De tentoonstellingsruimte verandert in een rituele ruimte, muziekinstrument en klankkast tegelijk. Dit geeft een rituele beleving waarin hoorbare frequenties en infrageluid dwars door de ruimte en toeschouwer gaan. Dat geluid een spirituele inspiratie of religieuze emotie oproept, wordt beschreven door de antropoloog Donald Tuzin in zijn studies naar de snorrebot- of bullroarer cultus in Papoea Nieuw Guinea. 

Marangoni heeft zich laten inspireren door de snorrebot; een aerofoon muziekinstrument dat sinds de oudheid al gebruikt wordt. Een snorrebot of snorhout bestaat uit een dun plaatje van hout of bot dat aan een koord rondgeslingerd wordt. De toonhoogte varieert met de snelheid waarmee het snorrebot wordt rondgeslingerd. 

Opening
De tentoonstelling is op zondag 14 oktober om 16.00 uur feestelijk geopend samen met de tentoonstellingen 'Traces' en 'Van Origine'

Blog
Lees ook de blog die grafisch vormgever en kunstenaar Jean Klare schreef over deze tentoonstelling. 

Tentoonstelling Quiet Before the Storm

13 oktober 2018 t/m 25 november 2018
Grote Zaal