In zijn beroepspraktijk verzamelt en presenteert Edwin Stolk materialen of maakt voorstellen om een bepaalde situatie anders in te richten of te (re)organiseren. De beeldvorming die zo ontstaat in tijdelijke arrangementen ziet Stolk als gereedschap om -het liefst gemeenschappelijk- te onderzoeken wat als echt of als realiteit wordt gezien. 

De snelheid waarmee wij leven en consumeren heeft als risico dat we de achterliggende concepten accepteren zonder deze kritisch te analyseren. Als de markt voorziet in onze behoeften, dan ligt het voor de hand dat we plezier als product kunnen inkopen met een kaartje voor een festival. Plezier staat hier dan centraal bij de aanschaf en krijgt een directe relatie met het moment van consumptie.

De totaalinstallatie ‘The Centre of Now’ is opgebouwd uit verschillende bestaande- en festivalgerelateerde (beeld) materialen die Edwin Stolk voor deze gelegenheid bij elkaar heeft gebracht. The Centre of Now onderzoekt de positie van de toeschouwer, als bezoeker aan de tentoonstelling en als festivalganger in deze gecontroleerde omgeving. Hoe verhoudt hij zich tot deze constructie? Bestaat er naast deze tijdelijke vorm van plezier ook een vorm die het moment zelf kan overstijgen? 

De tentoonstelling ‘Festival als bubbel’ maakt deel uit van een langlopend programma rondom de verfestivalisering van onze samenleving. 

Opening
Op zondag 22 januari om 16.00 wordt de tentoonstelling 'Festival als bubbel' samen met de tentoonstelling 'Kijkcijfers' van Tamme de Boer feestelijk geopend. 

Festival als bubbel

21 januari 2017 t/m 4 maart 2017
Grote Zaal
gratis