Naar aanleiding van het onderzoek dat het team van CARADT deed naar Kunstenlab en andere kunstpodia, en de opnames die er in de periode van de studio zijn gemaakt, heeft CARADT een film gemaakt. Het CARADT-team rondt hiermee het onderzoek bij ons af, maar ziet de film zeker niet als een eindproduct. Het is voor hen een eerste ‘schets’ van het onderzoeksresultaat. Die schets wordt in Kunstenlab getoond; waar en wanneer de definitieve film uitkomt is nog niet bekend.

Naast de nodige zelfreflectie die we regelmatig als Kunstenlab hebben, is ook reflectie van buitenaf heel zinvol; een potentiële ‘Gamechanger’. Het onderzoek van CARADT heeft bij hen én bij ons dan ook de nodige vragen over de kunstwereld opgeroepen waar we ons de komende tijd over willen buigen; soms heel inhoudelijk of over de communicatie, soms over het systeem, dan weer bijna existentieel.

Benieuwd naar jouw reactie!
Een aantal van die vragen vind je hier in de tentoonstellingsruimte. Ons publiek maakt vanzelfsprekend ook deel uit van de kunstwereld. We zijn dan ook heel benieuwd naar je reactie, antwoorden of nieuwe vragen. Dus gebruik vooral de post-its en plak ze bij de vraag waarop je reageert.

De film Gamechanger

1 juli 2022 t/m 3 juli 2022
Grote Zaal