Aanleiding
Ten noordoosten van Zwolle kruisen de snelweg A28 en de Vecht elkaar. Hier komen twee werelden samen: het Vechtdal en de stedelijke omgeving van Zwolle. Het is een ontmoeting van een wereld van rust met die van dynamiek, van natuur en cultuur, land en stad, langzaam en snel, verblijven en reizen.

De komende jaren wordt hier een nieuw infrastructureel knooppunt gerealiseerd dat de toegankelijkheid van het Vechtdal vergroot. Dit knooppunt of de kruising van de A28 met de Vecht biedt een ideale plek voor een landmark / kunstwerk als markering van de poort naar deze twee werelden. Het gaat om een ingreep die zowel opvalt in het landschap als daarop aansluit.

De opdracht
Op 9 november 2018 zijn kunstenaars opgeroepen om zich aan te melden voor het maken van een landmark / kunstwerk bij de kruising van de A28 met de Vecht of bij de nieuw te realiseren afslag naar het Vechtdal vanaf de A28. Het kunstwerk moet zowel een poort naar het Vechtdal zijn, dat rust, natuur en water uitstraalt, als naar Zwolle, waar dynamiek, stedelijkheid en cultuur de hoofdtoon is. Het kunstwerk markeert de ontmoeting van deze twee werelden. Doel is om een kunstwerk te maken dat zowel opvalt in het landschap als daarop aansluit en daarmee zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor Zwollenaren en Vechtdalbewoners die over de A28 rijden moet het een gevoel geven van ‘daar staat ons beeld en we zijn bijna thuis’. Andere passanten moeten met het kunstwerk worden geprikkeld. Niet alleen om ervan te genieten, maar ook om het gebied te bezoeken.

Drie schetsvoorstellen geselecteerd
Drie kunstenaars(duo’s) gaan aan de slag met schetsontwerpen voor de kunstopdracht Poort van het Vechtdal en Zwolle. De stuurgroep Poort van het Vechtdal en Zwolle heeft de kunstenaars Q.S. Serafijn en Jan Willem Terlouw, Elmo Vermijs en Pieter Veen, en Giny Vos geselecteerd uit 120 ontvangen aanmeldingen van kunstenaars. In de zomer van 2019 wordt bekend welk schetsontwerp verder wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Bij de selectie van de kunstenaars speelde de zeggingskracht van eerder gemaakte kunstwerken en de visie op de opdracht een grote rol. Er is gekozen voor drie kunstenaars(duo’s) die heel verschillende kunstwerken maken. Q.S. Serafijn en Jan Willem Terlouw maken iconische beelden, waarbij ze worden geïnspireerd door de omgeving. De selectiecommissie is nieuwsgierig naar de uitkomst van hun zoektocht naar een nieuwe betekenis voor het begrip ‘landmark’. Elmo Vermijs en Pieter Veen hebben een landschappelijke insteek met veel aandacht voor het proces met de omgeving en voor duurzaamheid. De selectiecommissie is overtuigd door hun werkwijze en het beoogde resultaat van een icoon tussen verbeelding en duurzaamheid. Giny Vos werkt vooral met licht en ruimte. De selectiecommissie ziet in Giny Vos een kunstenaar van naam en faam die met een grote mate van gevoeligheid technologie zo weet toe te passen dat er een poëtisch beeld ontstaat dat blijft boeien en een baken kan worden voor deze plek.