Kunstenlab is een organisatie die actief betrokken is bij de maatschappij en we vinden dat de kunst daar een belangrijke bijdrage aan levert. Veel van de projecten die we organiseren of samen met partners aangaan hebben een maatschappelijk vraagstuk, een actuele thematiek of een specifieke context-gebonden vraag waar de kunstenaars op reageren. Kunstenlab gelooft in de meerwaarde die de perspectieven, benaderingen en methoden van kunstenaars in zulke vraagstukken kunnen brengen. En ze is overtuigd van de noodzaak voor kunstenaars om hun eigen praktijk en belevingswereld te blijven ontwikkelen. Die wereld kan alleen ontwikkeld worden als er ook vrijheid is om te denken, te experimenteren en vooral: te falen.

Ons nieuwe tentoonstellingsprogramma gaat uit van de noodzaak voor kunstenaars én kunstpodia om zichzelf steeds opnieuw te bevragen en te blijven heruitvinden. Omdat de wereld complex is en in sneltreinvaart verandert en we allemaal – of het nu onder druk is van de noodzaak om onszelf te voorzien van een inkomen, of door het succes dat we hebben – vast kunnen lopen in onze eigen groeven. Ruimte voor ontwikkeling ontstaat door discussie, twijfel, anarchisme en conflict of juist door te kunnen spelen. Bij Clash als Play zoeken we de grenzen op.

 

3 programmalijnen
In ons tentoonstellingsprogramma geven we dit in de komende twee jaar vorm in 3 programmalijnen: 

Changing Perspectives
We vragen startende en/of mid-career kunstenaars om een (volgende) stap in hun artistieke ontwikkeling te zetten. Deze programmalijn zien we vooral als (gecontroleerde en stimulerende) onderzoeksruimte waarin we kunstenaars vragen om de (eigen) grenzen op te zoeken. Om te botsen en te mogen falen, maar ook om te spelen, te ontdekken, nieuw werk en nieuwe werkwijzen te onderzoeken, en om al deze elementen mee te nemen in de eigen ontwikkeling. Dit onderdeel is een voortzetting van het programma dat we de afgelopen jaren al ontwikkelden.

 

Ultimate Playground
We vragen 3 gevestigde kunstenaars om een echte uitstap te maken. We willen de kunstenaars hiermee uitdagen én in de gelegenheid stellen om in artistiek opzicht datgene te doen waar ze in de voorafgaande jaren misschien wel van gedroomd hebben, maar nooit aan toe zijn gekomen. Of om eens in een geheel ander medium te werken, samenwerkingen aan te gaan of op andere wijze hun gebaande paden (tijdelijk) te verlaten en zodoende de essentie van zijn/haar werk op een andere, voor henzelf ongebruikelijke, manier tot uiting te brengen. Een ultieme mogelijkheid om te spelen, te (her)ontdekken; met de tentoonstellingsruimte als ‘speeltuin’!

 

And no...
In de tentoonstellingsprogrammering leggen we af en toe de relatie met de actualiteit, door net als in andere projecten waarmee we onze programmering verdiepen en verbreden een verbinding aan te gaan met de ruimte buiten Kunstenlab. Actuele ontwikkelingen om ons heen zijn hierbij het uitgangspunt: in de maatschappij en het kunstveld. 1 x per jaar programmeren we een tentoonstelling waarin we nadrukkelijk die verbinding met de actualiteit en buiten leggen. 

 

Kunstenlab Close-ups
Een tentoonstelling of project bij Kunstenlab staat nooit op zichzelf; altijd zoeken we vanuit de tentoonstelling naar verdieping, reflectie, ontmoeting, onderzoek en gesprek. Bij elk van de programmaonderdelen vindt dan ook extra programma plaats, onder de titel ‘Kunstenlab Close-ups’. De vorm en inhoud worden samengesteld in overleg met de betrokken kunstenaars en de inhoud van het betreffende project of tentoonstelling: kunstenaarsgesprekken, expertmeetings, curatorenbijeenkomsten en performances.

Clash & Play (2023 - 2024) is de opvolger van de talentontwikkelingsprogramma's Clash & Play 2021 - 2022, 'The Next step' (2019) en 'Changing Perspectives' (2020). 


Clash & Play wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en provincie Overijssel