Zonnemaan is her resultaat van een particulier initiatief. Een ouder echtpaar woont al vijftig jaar in Schalkhaar. Ze willen graag wat achterlaten voor hun omgeving. Vandaar is het idee ontstaan om opdracht tot een kunstwerk te geven dat een permanente plek in Schalkhaar krijgt. Het inhoudelijke uitgangspunt voor deze opdracht was de recente tentoonstelling ' Hold your beliefs lightly' van Grayson Perry in het Bonnefantenmuseum. Samen met velen maakt het echtpaar zich namelijk zorgen over de toenemende polarisering in de samenleving, met name ten gevolge van intolerantie ten aanzien van religie: ‘Extremen leiden tot niets!’ Ze willen graag een kunstwerk laten realiseren dat deze gedachte uitdraagt. 

Het kunstwerk Zonnemaan verbeeldt een pleidooi voor tolerantie en relativeert de vele fricties in het hier en nu. Het werk brengt tegengestelden in een harmonisch, poëtisch verband met elkaar. 

De sculptuur is samengesteld uit drie beeldelementen. Een grote bol met daar bovenop een sterschildpad en op z’n rug een rustende haas onder een parasol. In de grote bol laat zich de maan herkennen. De sterschildpad is een kosmisch georiënteerde soort. De trage schildpad wordt als drager van het aardse bestaan beschouwd. In een bekende fabel verliest de haas het in een wedloop van de schildpad. De haas zit hier met een elegante parasol op het schild loom in de zon. De haas is in veel oude culturen een maan dier. De grote bol raakt maar net aan het maaiveld. Hij lijkt zo weg te kunnen rollen de schildpad begint te lopen.

De zon, de aarde en de maan horen bij elkaar. Daartussen is een dynamische relatie. Dit relatief grote beeld blijkt ook een kleine zonnewijzer te zijn. Het uiteinde van de parasol wijst namelijk de tijd aan.