Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Deze kun je lezen via deze link. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen of wil je inzicht in welke persoonsgegevens we van jou bewaren? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@kunstenlab.nl

PRIVACY-STATEMENT KUNSTENLAB 2018

INLEIDING
Kunstenlab (hierna: “wij”) bewaart en gebruikt persoonsgegevens van haar bezoekers, betrokken
kunstenaars, collega-organisaties, projectpartners, financiers en andere contactpersonen. Wij doen
dit om onze culturele activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren, ons publiek te bereiken en zo onze
doelstellingen te bereiken en de besteding van publiek geld te verantwoorden. In dit privacy
statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens bewaren en
gebruiken.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Kunstenlab, presentatie-instelling en productiehuis voor beeldende kunst en adviseur op
gebied van hedendaagse beeldende kunst. Wij zijn gevestigd op het Havenplein 20, 7411 ME in
Deventer.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om
persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

(LOON)ADMINISTRATIE
In onze administratie beschikken we over noodzakelijke gegevens voor het verrichten van
betalingsverkeer, met daarbij de relevante contactpersonen.

NIEUWSBRIEVEN EN MAILINGS
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende mailings: nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Als je geen nieuwsbrieven of uitnodigingen meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail
uitschrijven of via de link op onze website, telefonisch of per mail.

PUBLIEKSBEREIK
Ook maken wij voor Kunstenlab soms gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media
platforms. Dit doen wij via Facebook en Twitter. Op deze platforms kunnen
(gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen
persoonsgegevens door aan derde partijen.

INSCHRIJVING KUNSTENAARS
Voor onze activiteiten op het gebied van kunstenaarsbeleid kunnen kunstenaars uit de regio
Deventer zich bij ons inschrijven. Van deze kunstenaars beschikken we over
contactgegevens, gegevens die je zelf bij ons hebt aangeleverd over je beroepspraktijk en
bijvoorbeeld je atelierbehoefte.
Privacy Statement Kunstenlab, versie 26-05-2018

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS BESCHIKKEN WIJ?
Wij bewaren de volgende persoonsgegevens: meestal alleen emailadres, voor- en achternaam, soms
adres, woonplaats en telefoonnummer. Indien noodzakelijk beschikken we (bijvoorbeeld van
klanten, leveranciers, financiers en personeel) ook over betaalgegevens, soms BSN-nummers, BTWen
KvK-gegevens. Indien u mee doet aan een publieksonderzoek verwerken en bewaren we ook de
gegevens die u ons daarbij verstrekt, we vragen u dan nadrukkelijk om extra toestemming.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten.
Deze zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Kunstenlab doet haar uiterste
best hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgen daarin de AVG-regels.
GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN
Zoals hierboven toegelicht bewaren en gebruiken wij de meeste gegevens voor het uitvoeren van
onze doelstelling. Wil je meer weten over afwegingen die wij bijvoorbeeld onder ‘gerechtvaardigd
belang’ maken, dan weet je ons te vinden.

DERDE ONTVANGERS
Voor de uitvoering van sommige taken schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde
ontvangers‘ , maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met financiële software, een
systeembeheerder, een cloud omgeving en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen
verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Kunstenlab.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de eerder
genoemde Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we
daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

LINKS
Op de website van Kunstenlab en in onze mailings zijn verwijzingen naar andere websites van
organisaties te vinden. Kunstenlab is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen
persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie
lezen.

VRAGEN
Heb je vragen, tips, opmerkingen of wil je inzicht in welke persoonsgegevens we van jou bewaren?
Laat het ons dan weten via info@kunstenlab.nl. We helpen je graag verder.