Op 23 juni 2019, Roze Zaterdag, heeft het kunstproject UIT JE HOKJE van kunstenaar Martijn Engelbregt plaatsgevonden. Een groot driedimensionaal doolhof gemaakt van stemhokjes in het centrum van de Deventer koppelde de LHBT-thematiek aan het maken van keuzes. Hoe vaak twijfelt u? Zin hebben, zin geven of zin maken? Bevredigd of onbevredigd?

Het kunstwerk wordt in meerdere fasen gerealiseerd. Deze eerste fase was een eenmalige sociale actie waarbij het Deventer publiek uitgenodigd is om op het Grote Kerkhof rond te dwalen in een doolhof. Publiek liep daarin letterlijk aan tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit. 

In de tweede (aansluitende) fase realiseert Circus Engelbrecht een videowerk dat een prominente plek krijgt in de binnenstad van Deventer. UIT JE HOKJE wil het gesprek over deze complexe thema’s in beweging brengen.

Aanleiding
Deventer is op het vlak van LHBT-emancipatie al jaren een ‘regenbooggemeente’. Sinds de sluiting van het COC-café is er echter geen regenboogvlag meer te vinden in de stad. De Gemeenteraad nam daarom eind 2016 een motie aan om de LHBT-emancipatie sterker te willen uitdrukken. Dit was aanleiding voor een kunstopdracht. Daarop is een begeleidingscommissie gevormd waarin de gemeentelijke werkgroep Diversiteit (met o.m. het COC Deventer) en de gemeentelijke Adviesraad Kunst en Openbare Ruimte vertegenwoordigd zijn. Onder begeleiding van Kunstenlab is vervolgens een traject in gang gezet dat leidde tot een kunstopdracht aan Martijn Engelbregt. 

Vanaf het begin van het traject was voor de commissie duidelijk dat de aard van de thematiek zich juist leent voor een (eenmalige) sociale interventie en/of performance waarin het publiek actief wordt betrokken. Van de kunstenaar werd dan ook verwacht de opdracht ruimer te interpreteren dan de realisatie van een werk met een fysieke verschijningsvorm alleen. Het kunstwerk spreekt mensen aan op hun eigen houding en gedrag ten aanzien van LHBT.

Circus Engelbregt
UIT JE HOKJE is een project van Circus Engelbregt, een verbindende ontregelingsorganisatie van kunstenaar Martijn Engelbregt met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Circus Engelbregt initieert en ontwerpt projecten, ontmoetingen en evenementen die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen.