'Souvenirs van de Woeste Grond' was een samenwerkingsproject van Landschap Overijssel en het Kunstenlab waarbij twee kunstenaars op pad zijn gegaan om de verhalen in en over het landschap op te halen en te behouden voor de volgende generatie. Landschap, natuur- en landschapsontwikkeling, cultureel erfgoed, geschiedenis, verhalen, kunst en souvenirs werden op een betekenisvolle manier aan elkaar gekoppeld en de lokale identiteit van acht plekken in Overijssel werd van een drager voorzien.

Doel van het project 'Souvenirs van de Woeste Grond' was om de verhalen over de grote veranderingen in het Overijsselse landschap op te halen en aan de vergetelheid te onttrekken en op deze wijze plekken van een verhaal te voorzien. Het resultaat is na het verblijf van de kunstenaars te zien op een online platform.
 
Het project bestaat uit twee delen:

Verhalen verzamelen en verbeelden
In november en december 2013 gingen kunstenaars Hans Jungerius en Heidi Linck allebei naar 4 verschillende plekken in de provincie om verhalen op te halen. Verhalen over de gevolgen van industrialisatie, ruilverkaveling: de grootschalige veranderingen van het landschap en de laatste generatie nog levende mensen die dit  mee hebben gemaakt. De verhalen konden geschiedkundig zijn, maar het ging hierbij vooral om persoonlijke herinneringen, mythes en legendes. 

Verhalen vertalen in souvenirs
In de tweede fase van het project maakten acht kunstenaars een souvenir op basis van de locaties en de opgehaalde verhalen. De deelnemende kunstenaars waren: 

Bekijk de gemaakte souvenirs >>

Kijk voor een terugblik op de Facebookpagina van Souvenirs van de Woeste Grond

'Souvenirs van de Woeste Grond' is een project van Landschap Overijssel en het Kunstenlab en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.