Geschiedenis laat sporen na, maar niet alle sporen zijn zichtbaar in het landschap. In opdracht van het Kunstenlab zijn 15 kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd, verspreid over de provincie Overijssel. Zij markeren gebeurtenissen die voorheen onzichtbaar waren en vertellen verhalen over onze lokale geschiedenis. De kunstwerken geven zo plekken een verhaal en/of verhalen een plek. Kunst voedt de verhalen bovendien met nieuwe betekenissen. 

Juist hierin schuilt de meerwaarde van de verbinding tussen beeldende kunst en erfgoed. Kunst brengt het erfgoed niet alleen op een mooie manier onder de aandacht van een breed publiek maar ziet ook mogelijkheden historische gebeurtenissen en thema's te actualiseren en/of problematiseren. 

 

Publicatie Wij zijn het landschap + routekaart
In april 2016 is het laatste kunstwerk van een serie van 15 kunstwerken binnen het canonkunstproject feestelijk onthuld. Hierbij is een prachtig boek gepubliceerd, met daarin de verhalen over de locaties en een beschrijving van de kunstwerken aangevuld met gedichten die naar aanleiding van de kunstwerken zijn gemaakt. Ook is er een landkaart verschenen waarmee je zelf op pad kunt om de kunstwerken en de verborgen geschiedenissen te ontdekken.

De titel van de publicatie 'Wij zijn het landschap' komt uit een gedicht van de Overijsselse dichter Koos Geerds. Hij schreef bij ieder kunstwerk een gedicht. De gedichten vormen daarmee een rode draad door het hele project. De gedichten zijn te lezen op www.entoen.nu/nl/overijssel/canonkunst

 

De kunstwerken:

 

Canonkunst is onderdeel van het project Canon & Ruimte. De uitvoering van het onderdeel Canonkunst lag in handen van Kunstenlab. Het project is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en uitgevoerd in samenwerking met Stichting IJsselacademie.