Het kan geen toeval zijn. Net nadat Aimée Zito Lema en ik elkaar in de tentoonstellingsruimte van Kunstenlab ontmoeten, komt het geheugen ter sprake. En dan niet over de wijze waarop trauma’s zich in ons lichaam en ziel kunnen nestelen, maar over Argentijnse obers die nooit een bestelling opschrijven maar over de indrukwekkende gave beschikken alle drankjes en maaltijden in zich op te slaan. Argentinië is het land waar haar vader werd geboren en waar hij de militaire junta (1976 – 1983) van Videla en later Viola en Galtieri meemaakte. Hij verzette zich tegen de dictatuur en vluchtte naar Nederland. Zijn ervaringen lieten hun sporen na, niet alleen bij haar vader maar ook bij Aimée zelf die hier in 1982 werd geboren. Archiefbeelden van die dictatuur en het verzet ertegen duiken vaak op in haar werk, zo ook in Kunstenlab, al zijn het fragmenten die niet altijd even herkenbaar zijn. Een groot verschil met eerder werk van Zito Lema is dat ze in ‘Een choreografie in het donker’ ook met hele intieme voorwerpen werkt: de jas van haar vader en het t-shirt dat Aimée droeg terwijl ze het leven gaf aan haar oudste dochter.  De mensgrote fotowerken brengen een gesprek teweeg over intergenerationele lijnen, oude pijn die door-echoot en momenten van transformatie. 

Die samenkomst van een tragische, persoonlijke voorgeschiedenis die is verankerd in een collectief trauma vormt ook een rode draad in mijn leven en werk. Mijn moeder overleefde als enige lid van haar gezin de Holocaust. Het vormde haar leven, en daarmee mijn opvoeding, en daarmee mijn verdere leven, en mijn lichaam. Het maakte dat ik onmiddellijk ‘ja’ antwoordde op het verzoek Aimée te interviewen over haar nieuwste tentoonstelling en de wijze waarop trauma daarin door-echoot.

We lopen samen door de ruimte. Aimée is hier sinds de opening niet meer geweest. Ik vraag haar welk gevoel overheerst als ze kijkt naar de werken die haar omringen. Ze kijkt heel kritisch, vertelt ze, naar alles dat beter kan. ‘Het is heel recent werk, dat allemaal vlak voor de opening is gemaakt. Ik heb tijd nodig mijn eigen werk te leren kennen. Deze werken borduren wel voort op mijn praktijk, maar vormt tegelijkertijd een nieuwe stap.’

Zito Lema maakt doorgaans werken op een formaat waar de bezoeker zich niet alleen mentaal maar ook fysiek toe moet verhouden, met het hele lichaam. Dat geldt zeker voor de foto’s die in Kunstenlab aan de wand hangen, en waarvan een aantal op de grond is neergestreken. Het zíj́n lichamen, of spoken zoals Aimée ze noemt. In haar atelier, de ruimte waar al deze gedaanten uit zijn weggeslopen, is het nu eenzaam.

Daar lagen ze allemaal op de grond, ook het vastleggen van de beelden gebeurt liggend, net als het afdrukken. Aimée is dit proces samen met Didi Lehnhausen aangegaan, ze werkten een week lang in een donkere studio. ‘Zij was geweldig, we kenden elkaar nauwelijks en waren heel intens met elkaar aan het werk. Het performatieve aspect van het proces was bijna een ritueel.’

 

in de studio van Aimée Zito Lema

 

Was het zwaar?
Ja, ook in fysiek opzicht. Iedereen die in een doka heeft gestaan weet dat het heftig is om de hele tijd in het donker te zijn, met al die geuren. De donkerte maakt dat je op je intuïtie moet vertrouwen want je hebt geen idee wat de uitkomst zal zijn. En op klein formaat werken is al een ding, maar op dit formaat is het nog veel lastiger. We moesten de beelden ook douchen. Het was dus bijna alsof we voor iemand aan het zorgen waren. Fotografie zie ik ook als een vorm van wederopstanding.

Je ging dus in die doka liggen om dit werk te maken. Wat gebeurde er vervolgens?
Didi knipte een vel van twee meter fotogevoelig papier af en vouwde dat om me heen. Die vouwen zie je ook terug in de werken. Daarop hebben we hele grote negatieven geplaatst. Dit is een ander proces dan wanneer je een foto belicht van klein naar groot. We werkten met een schaal van één op één. Dat doe je ook met zeefdrukken. Je belicht een frame met een negatief, dat moet ook één op één zijn. Maar zelf had ik niet kunnen bedenken dat we met zulke grote negatieven moesten werken, daar kwam Didi mee. Ik heb die dus eerst heel groot geprint. Het was een vreemde ervaring om vervolgens zelf achter het papier te liggen, en het negatief door dat papier te zien. Het was alsof ik in de camera zat.

En die negatieven die op dit papier zijn gereproduceerd, van welke foto’s heb je die gemaakt?
De beelden die je soms herkent, zijn in sommige gevallen een beeld van een demonstratie in Argentinië in de jaren ’70, van mensen die stenen gooien naar politieagenten. Of archiefbeeld van militairen die een persoon arresteren.

Aimée wijst naar een ander werk.

Hier vond ik de houding heel mooi. De mensen die je ziet lijken klaar voor de straat, maar ze staan op het punt om muziek te maken.

Ik vraag haar naar de kledingstukken die op de grond liggen. Het zijn broeken die gevuld zijn met zand en hoopjes vormen.

Die zijn gebaseerd op de zandzakken die ik heb gezien in de ateliers van restaurateurs. Alles dat ze restaureren wordt met zandzakjes vastgehouden, als iets is opgerold en het glad moet worden gestreken, bijvoorbeeld. Ik vond het een mooi voorwerp, en besloot ze zelf te maken van kleding. Omdat kleding ook refereert aan een afwezig lichaam. Deze werken hebben ook een heftige connotatie. Tijdens de dictatuur werden heel veel mensen door het regime vermoord door ze uit vliegtuigen te gooien. Dat deden ze ook met gewicht. Het refereert dus enerzijds aan het praktische werk van beelden herstellen, anderzijds heeft het een hele droevige betekenis.

 

 

We richten onze blik op de foto die ernaast op de grond ligt.

Ik heb een oude foto gebruikt van militanten die vlaggen aan het maken zijn. Ik kwam deze foto ooit in een archief tegen. Ik vond het mooi omdat het normaal gesproken veelal heroïsche momenten zijn die zijn vastgelegd, maar dit is dagelijks werk. Er staat dingen geschreven op een schoolbord, dus je ziet hoe mensen met elkaar iets vormen. Het was zo’n grote organisatie, al die verschillende groeperingen. Dit is daar een mooi voorbeeld van.

Als je de werken nu ziet, gaat het dan voor jou nog om de elementen die je herkent, of heb je dat losgelaten?
Ik wist heel lang dat ik de foto’s direct op mijn lichaam wilde printen op blanco papier. Dat was mijn uitgangspunt. Ik heb wel lang nagedacht over welke beelden ik daarvoor wilde gebruiken. Dit werk raakt aan mijn praktijk van de afgelopen acht jaar, waarin ik veel werkte met archiefbeelden van de Argentijnse dictatuur, en tegelijkertijd zien we hier nieuw materiaal dat ik aan het verzamelen was. Dat zijn persoonlijke spullen en foto’s.

Wat voor spullen zijn dat?
Het zijn een jas en een t-shirt waarvan ik röntgenfoto’s heb gemaakt. De jas was van mijn vader en het t-shirt droeg ik toen ik van mijn eerste kind ben bevallen. Die twee objecten wilde ik al langer gebruiken. Ik ging ze fotograferen maar kreeg er geen grip op, omdat ik normaal gesproken vanuit bestaande foto’s werk. Die fotografeer ik opnieuw en maak ik me zo eigen. Maar in dit geval had ik objecten en ik wilde blijven werken met dat idee van archiveren door fotografie. Daarnaast was ik op zoek naar iets dat het object zelf mij niet kon bieden. Die röntgenfoto stelde me in staat om fotografie te gebruiken en iets te verbeelden dat onzichtbaar is. Want het gaat voor mij over de gevoelens die deze kledingstukken met zich meedragen. Die jas heb ik na het overlijden van mijn vader meegenomen uit Argentinië en die heb ik daarna ook veel gedragen. Hij hing aan de deur in mijn studio. Die röntgenfoto heb ik over mijn lichaam heen getrokken in die doka, zoals ik met de andere negatieven heb gedaan. Die jas refereert aan een lichaam dat er niet is. En dat doet het beeld ook, omdat mijn lichaam ervoor nodig was om het beeld te maken. Het t-shirt is verbonden aan een geboorte, een moment waarop een lichaam er voor het eerst is. Daarin schuilt ook dat idee van generaties, die deze beelden met elkaar verbinden. Dit werk komt deels voort uit een rouwproces. Zo heb ik het in het begin niet genoemd, maar nu kan ik dat wel benoemen.

 

 

Waarom wilde je dat eerst niet benoemen?
Omdat dat heftig is, voor anderen, en voor mijzelf. En het is een persoonlijk en autobiografisch gegeven. Mijn werk was vake autobiografisch van aard, maar ik had altijd een soort afstand omdat ik werkte vanuit de geschiedenis. De geschiedenis van de dictatuur, die ook collectief is. Daardoor is het voor anderen, denk ik, ook makkelijker om dicht bij dat werk te komen. Als iets zo persoonlijk is als een geboorte of een rouwproces, iets dat in me zit, dan vond ik dat lastiger. Door het overlijden van mijn vader en omdat ik kinderen heb gekregen, ben ik ook iemand anders geworden. Dat zie je natuurlijk terug in mijn werk.

Aimée en ik verlaten de tentoonstellingsruimte, en laten de spoken van het verleden achter ons. We praten in een andere ruimte verder, over hoe die spoken kunnen doorwerken in het heden. Het is een genetisch proces, dat ervoor zorgt dat de genen van onze ouders en voorouders invloed hebben op ons DNA. Zowel Aimée als ik dragen een intergenerationeel trauma met ons mee, maar de wetenschappelijke uitleg daarvan kunnen we allebei niet reproduceren.

Ik vraag Aimée naar wat dit besef met haar gedaan heeft. 
Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat het niet vanzelfsprekend is dat je leven zo sterk in verbinding staat met politiek. Dat je daarmee bent opgegroeid. Dat besefte ik toen ik tiener was. Heel lang was ik me niet zo bewust van de geschiedenis van mijn vader. Het was om verschillende redenen een pijnlijk onderwerp. Mijn vader sprak wel over de dictatuur, maar niet over alle aspecten ervan. Ik wist altijd dat het een zwaar verhaal was - dat hing in de lucht. Als ik mijn vader wakker moest maken, dan vond ik dat heel eng, omdat hij altijd wakker schrok. Mijn tante heeft dat bijvoorbeeld ook. Die mensen die de dictatuur hebben meegemaakt, slapen dus nooit meer rustig. Het fascinerende aan die genetica is dat wat mijn ouders en grootouders hebben meegemaakt, ook in mij zit. Het is iets van vroeger dat in mij doorleeft. Dat besef heeft veranderd hoe ik naar mezelf kijk. Die vraag wordt weer anders zodra je kinderen krijgt, want dat betekent dat je dan ook dingen doorgeeft.

En hoe krijgt dat besef gestalte in je werk?
Ik was vooral op zoek naar datgene waar geen woorden voor bestonden en waar ik ook nooit woorden voor zal vinden. Met kunst kan ik een deur openen of een gebied verkennen waarin ik niks hoef te benoemen, maar ze een vorm kan geven. En die vorm wordt weer door een ander ervaren. Misschien niet rationeel begrepen, maar wel ervaren. Dat is mijn drijfveer.

Denk je dat je werk daarin ook voorloopt op jouw eigen besef? Dat het, net als je lichaam, soms meer weet dan jij?
Een paar jaar geleden maakte ik een video van een performance van een moeder en dochter, ‘Score for Mother and Child’. Daarin speelt ook de vraag: hoe geef je iets door aan een kind en hoe wordt dat getransformeerd, want in die nieuwe persoon wordt het weer een ander verhaal. Ik had zelf toen een dochter van vier, dit kind in de video was iets ouder, en die vragen waren toen relevant voor mij. Wat die moeder en dochter in dat werk doen, is een variant op het spelletje Ik ga op vakantie en ik neem mee… Dat spel leerde ik vroeger van mijn Nederlandse moeder. Het mooie aan dat spel is dat je een collectief verhaal opbouwt dat steeds verandert doordat je er iets uithaalt, of de volgorde verandert. Dat spel was dus mijn uitgangspunt, maar dan zonder woorden. De moeder maakt een beweging, een gebaar, en de dochter doet het na en voegt iets toe. Op die manier construeren zij een choreografie waarin ook dingen misgaan en veranderen.

Op het doorgeven van kennis reflecteer ik ook in het videowerk wat ik recent gemaakt heb en hier in Kunstenlab te zien is (Can you hear the hearts beating as one?) Waar in je een moeder en kind samen piano ziet spelen. De hand van het kind leunt op die van de moeder, die beiden handen begeleidt. Deze rol wordt omgekeerd, en daarna is het het kind die de volwassen hand van de moeder draagt en begeleidt. In dit werk, is niet alleen de vraag ‘wat geven we door?’ belangrijk, maar ook hoe geven we iets door? Ook een vooraf gevormd idee van hiërarchie in relatie tot generaties wordt hier omgekeerd en bevraagd. Voor mij is dit werk, en het eerder genoemde choreografische werk, een zoektocht naar leerprocessen, waar in tederheid een rol speelt. Geen rationele voordracht, maar door dat je het lichaam iets laat vertellen.

 

Video 'Can you hear the hearts beating as one?' | Aimée Zito Lema 

 

Komt er ooit een antwoord op die vragen die je stelt over wat we doorgeven?
Je hebt aan de ene kant de genetische kant, maar aan de andere kant gaat het om wat je bewust doorgeeft. Onze oudste dochter is nu elf en we hebben haar heel lang niets verteld over de geschiedenis van haar grootouders. Ze wist wel van de dictatuur, en als we met haar naar Argentinië gingen, dan namen we ook deel aan demonstraties, maar we wilden wachten tot ze rijp was voor dat verhaal. Er zijn nog dingen die we niet hebben verteld, dat komt later.

Ik doe dat heel bewust, omdat ik van jongs af aan wist over martelingen en vermiste mensen, en dat schept een wereld in je hoofd die heel zwaar is. Dat heb ik dus anders gedaan. Het is ook weer anders omdat wij in Nederland wonen en niet in Argentinië. Dat maakt ook dat we die keuze hebben.

Herken je in je kunstenaarschap ook een rode draad in je stamboom? Komt dat van je ouders of voorouders en geef je het door aan je kinderen?
Eigenlijk wel, ja. Mijn vader was schrijver en mijn moeder werkte heel lang als grafisch vormgever. Zij werkte vanuit huis, in de woonkamer stond een tafel die vol lag met haar ontwerpen. Bij ons thuis liepen kunst en leven dus in elkaar over. Voor mij is kunstenaarschap ook een manier van in het leven staan, van onafhankelijk zijn tegenover een systeem. Hoe mijn ouders dat hebben opgebouwd, dat heb ik zeker in me. Mijn vader komt uit een migrantengezin dat na de Eerste Wereldoorlog – net als heel veel anderen – vanuit Spanje en Italië naar Argentinië zijn gemigreerd. Daar hebben ze alles vanuit niks moeten opbouwen. Mijn vader was de eerste binnen zijn familie die naar de universiteit ging, nadat mensen generatieslang op het platteland hadden gewerkt. Dat deel van mijn geschiedenis draait natuurlijk om het vormgeven van je eigen leven. Dat zit zeker in mijn DNA. Mijn moeders familie zat vol dokters, en mijn oma heeft in Den Haag aan de kunstacademie gestudeerd, waar ik zelf ook naartoe ben gegaan. Ik voelde altijd wel dat het vanzelfsprekend was om ook iets in de kunsten te gaan doen.

Je werk draait ook in de vorm om dat gegeven van overdracht, door het maken van afdrukken, in deze tentoonstelling letterlijk op het lichaam en in eerder werk door het maken van kreukels in het papier die nooit meer uit het geheugen van dat materiaal verdwijnen. Denk je zo ook over intergenerationele trauma’s, raken we die kreukels nooit meer kwijt? 
Dat is de vraag. En die kan ik misschien beantwoorden als ik negentig ben. Als mijn werk gaat over traumatische ervaringen, dan gaat het specifiek over de sociaal politieke gebeurtenissen in Argentinië. Ik kan niet praten over andere trauma’s, dat valt buiten mijn kennisgebied. Ik heb het over dat trauma, van die generatie en hoe dat zou kunnen doorwerken. Ik geloof dat je als mens een aantal keer in je leven opnieuw geboren kan worden. Bewust omgaan met dat trauma is een tool om jezelf opnieuw uit te vinden. Je kunt iets doen met die kreukels - misschien kun je ze niet gladstrijken en ongedaan maken, maar je kunt ze transformeren. Daar is wel kennis voor nodig. Je moet weten wat er gebeurd is. Dat vormt je gereedschap … als restaurateur, wilde ik zeggen. Dat zeg ik omdat ik voor mijn nieuwe werk met restaureren bezig ben. Hoe goed je iets ook restaureert, je zult altijd zien dat het beeld gescheurd was.

Maurits de Bruijn
d.d. 29 mei 2024

Choreografie in het donker
23 maart 2024 t/m 5 mei 2024

Over de auteur
Maurits de Bruijn (1984) is schrijver en journalist. Zijn artikelen en korte verhalen verschenen onder andere in de Volkskrant, Mister Motley en Das Magazin. In 2012 verscheen zijn literaire debuut Broer, over zijn verdwenen broer. De achterkant van de zon (2016) volgde en in 2020 verscheen Ook mijn Holocaust, een reisverslag over een bepalende reis naar Israël en over hoe levensverhalen voortdurend worden gevormd door anderen. Recent verscheen zijn roman Man maakt stuk.