Wat is de positie van kunst op een festival? Draagt kunst bij aan de kracht van de ‘bubbel’ die het festival is of prikt zij hem juist door? Kunstenlab en Into the Great Wide Open (ITGWO) gingen een bijzondere samenwerking aan om dit interessante spanningsveld middels enkele kunstopdrachten te onderzoeken. Maze de Boer, Wouter Klein Velderman en Hidde van Schie maakten ieder een voorstel voor een kunstwerk waarvan er 1 uiteindelijk is uitgevoerd in de laatste editie van Into the Great Wide Open afgelopen september. Beyond the Bubble toont de resultaten van dit project over de relatie beeldende kunst en festivals.

Nu de beeldende kunst definitief doorgedrongen is tot de festivalsector, is de vraag relevant wat deze verandering van context betekent voor de kunst, kunstenaar, publiek en opdrachtgever. Het festival is enerzijds te beschouwen als een fantastische nieuwe tentoonstellingsplek waar veel publiek op afkomt. Tegelijk dringt zich de vraag op of het kunstwerk soms niet veel meer is dan een decorstuk, een side-kick als er even géén concert gaande is en waar belevenis belangrijker is dan betekenis. Maar in hoeverre komen dan specifieke rollen van de hedendaagse beeldende kunst als commentator, kritische bevrager en spiegel in het gedrang?

Maze de Boer
In de tentoonstelling toont Maze de Boer een collage gebaseerd op zijn voorstel om een oplichtend reuzenrad als readymade te presenteren tijdens het festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Door het rad voor en na het festival te laten functioneren en tijdens het festival niet toegankelijk te maken, draagt het niet alleen bij aan de bewustwording van de festivalcontext, maar wordt bovendien de eilanders de ervaring gegund, en de bezoeker de fantasie. 

Hidde van Schie
Eenzelfde conceptueel vertrekpunt heeft het werk van Hidde van Schie. Zijn voorstel om het rocknummer Welcome to the Jungle van de Amerikaanse popband Guns ’n Roses 4 uur lang achter elkaar op te voeren is afgelopen editie van itgwo daadwerkelijk uitgevoerd. De registratie van deze toch enigszins subversieve performance is vervat in een spannende installatie die in de tentoonstelling is te zien.

Wouter Klein Velderman
Wouter Klein Velderman heeft zijn voorstel om een 60 meter lange zeppelinvorm hangend tussen de bomen van het Vlielandse bos omgevormd tot een autonoom werk voor in de tentoonstellingsruimte. In het schetsontwerp kon de bezoeker de binnenruimte van de zeppelin ervaren en verschafte deze de intimiteit en aandacht die nodig zijn voor het houden van socratische gesprekken.

Opening
De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op zondag 15 oktober om 16.00 uur door Nienke Korthof, programmeur beeldende kunst Into the Great Wide Open in aanwezigheid van de kunstenaars.  

Beyond the bubble

15 oktober 2017 t/m 5 november 2017
Grote Zaal
gratis