Aanleiding

De Werkgroep Waanders is opgericht met als doel het Worpplantsoen in Deventer te verfraaien.  De werkgroep is gevormd vanwege een legaat van Willem Waanders aan de gemeente Deventer. In het voorjaar van 2015 was er gelegenheid voor bewoners om ideeën aan te dragen voor de verfraaiing. Een aantal van deze ideeën is inmiddels uitgevoerd, zoals Woeste Willem (de natuurspeelplaats). Bewoner Ton Geldermans stelt voor een kunstwerk te realiseren in het plantsoen. De Werkgroep heeft zijn idee goedgekeurd en daarmee is het de aanleiding voor deze kunstopdracht.

De vraag voor een kunstwerk in het park is dus een vraag vanuit de bewoners. De bewoners (een vertegenwoordiging daarvan) zijn nauw betrokken bij het proces.

Het Worpplantsoen
De Worp of Worpplantsoen is de oudste openbare wandelplaats van Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer hier rust en ontspanning. Sinds de verbetering van 2006 is het Worpplantsoen weer een echt stadspark. Het park is het gehele jaar toegankelijk, maar in de winter kan het gebied korte of lange tijd onder water staan. In de muziekkoepel is de hele zomer lang op iedere zondag muziek, dans en entertainment in de openlucht.
De Worp ligt tussen de spoorlijn Deventer-Apeldoorn en de N344. Het plantsoen maakt onderdeel uit van het uiterwaardengebied. De waterstand van de IJssel heeft dan ook invloed op de inrichting en het beheer van het plantsoen.

De kunstopdracht

Bewoner Ton Geldermans heeft contact gezocht met Kunstenlab om de opdracht voor het realiseren van een kunstwerk te begeleiden. Er is allereerst een commissie samengesteld waarin bewoners en een vertegenwoordiger van de Werkgroep Waanders zitting hebben, net als een vertegenwoordiging van de gemeentelijke adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte Deventer.

Gezamenlijk heeft de commissie bepaald waar voor hen het kunstwerk aan moet voldoen. In de opdracht aan de kunstenaar is dat als volgt omschreven:

Ontwerp een kunstwerk dat de plek en de geschiedenis van de plek in de hedendaagse context weet te plaatsen. Het kunstwerk is specifiek van toepassing op het Worpplantsoen en moet aansluiten bij de natuur, de bomen en het water. Het kunstwerk moet rekening houden met de opbouw van het park - het park heeft een uitgesproken structuur - en de al aanwezige elementen (zoals de bankjes en lantaarns en het gebruik van gietijzer). Het moet aansluiten bij het thema ‘ruimte voor de rivier’ en ‘doorstroombaarheid’, mogelijk ook circulariteit.

Het werk mag een functionaliteit hebben: een plek zijn om uit te kijken, te ontmoeten (geen kinderspeelplek). Het werk moet verrassend blijven: er zijn veel vaste gebruikers van het park en zij moeten het werk steeds opnieuw kunnen beleven.

Vooral dat laatste punt is van belang omdat er veel vaste gebruikers van het park zijn die regelmatig door het park wandelen.

Selectie kunstenaars Kunstenlab heeft een groslijst samengesteld (in overleg met de gemeentelijke Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte Deventer). Uit deze groslijst zijn 3 kunstenaars geselecteerd. Zij zijn uitgenodigd een schetsvoorstel te presenteren. Deze kunstenaars zijn:

Het betreft 3 heel verschillende kunstenaars met ieder een heel eigen beeldtaal.

Sanja Medic creëert twee en driedimensionale werken met dunne lijnen. Ze maakt onder meer kunstwerken voor de openbare ruimte. Zo maakte ze een videoprojectie in het parlementsgebouw in Den Haag en ontwierp ze een keramische gevel voor de openbare bibliotheek in Amsterdam. Ze kan goed inspelen op de omstandigheden ter plekke. Ze maakt gebruik van verschillende materialen.

Jonathan van Doornum onderzoekt de waarde en betekenis van architectuur in relatie tot ornament, decoratie en symboliek. De kunstenaar benadrukt de ambachtelijke benadering van hedendaagse materialen. “Door deze benadering kan ik aan de hand van moderne materialen historische aspecten opnieuw belichten”, zo vertelt Van Doornum.

Rob Sweere is bekend van zijn constructies waarmee de bezoeker op een door hem aangeboden manier de wereld om zich heen op een intense manier kan ervaren. Bewustwording van de wereld om ons heen, van de immense natuur of zelfs van het onmetelijke universum, maakt dat we onszelf leren kennen.

Vervolg

De kunstenaar van wie het voorstel geselecteerd wordt, gaat een definitief ontwerp aanleveren en bij goedkeuring (en vergunningen) uitvoeren.

Het werk wordt, wanneer de IJsselbiënnale in 2020 doorgang vindt, opgeleverd tijdens de IJsselbiënnale en gaat deel uitmaken van de kunstroute.