Aanleiding
In het najaar 2014 is de gemeente Steenwijkerland de uitdaging aangegaan om een nieuw perspectief voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden (NPWW) te ontwikkelen zodat het een vernieuwde en actieve rol in het gebied gaat spelen. Samen met de gebiedspartners is hiervoor een startdocument Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl opgesteld. 

In dit startdocument komt naar voren dat inwoners en bedrijven zich met het gebied en met elkaar verbonden voelen door de verhalen over het riet, de turf en de bescherming tegen het water. Het centrale thema zijn de geschiedenis van de vervening en de overlevingsstrijd van de mensen. Het gebied van Weerribben en Wieden is ‘man made’ en daar is men trots op. Ook komt naar voren dat binding met een gebied en de samenhang niet worden bepaald door grenzen op een kaart, maar door de identiteit en de herkenning in de verhalen. Dit verhaal, in zijn volle breedte, moet worden verteld aan alle inwoners van, en de bezoekers aan de Weerribben-Wieden en laat zien dat het een bijzonder gebied is en mensen verleidt het gebied verder te verkennen.

Landmarks
Een van de manieren om dit te doen, is door middel van het toepassen van landmarks in het gebied. De landmarks zorgen in de openbare ruimte voor herkenbaarheid en versterken de zichtbaarheid en de identiteit. Daarnaast spelen de landmarks een rol in de routing van de bezoekers van de Weerribben-Wieden en zijn dragers voor meer informatie over het gebied. Voor het ontwerpen van de landmarks wordt een ontwerpopdracht uitgezet.

Opdracht
Drie kunstenaars is gevraagd een ontwerp  te maken voor een familie van landmarks die de herkenbaarheid van de Weerribben-Wieden onderstrepen, en de zichtbaarheid en identiteit versterken. Aan drie kunstenaars is gevraagd om een schetvoorstel te maken. Uit deze drie ontwerpvoorstellen is de keuze gevallen op het ontwerp van Atelier de Lyon. Atelier de Lyon ontwikkelt een zeer aansprekend en gelaagd stelsel van landmarks om de identiteit en routing van Nationaal Park Weerribben-Wieden te versterken. Eind 2019 wordt het definitieve ontwerp voor de eerste locatie,
Blokzijl, afgerond. In 2020 volgt de realisering van de eerste landmarks binnen dit complexe en langlopende project.