Niet alleen het Rijk werkt aan een nationale bossenstrategie, ook provincie Overijssel heeft als doelstelling het planten van 1,1 miljoen bomen. Maar welke dan, waar dan en wat kunnen ze betekenen voor bijvoorbeeld klimaatadaptie of gezondheid? Wat doen ze met mensen? En welke rol kan de boom krijgen in de toekomstige identiteit van Overijssel?

 

Publicatie 'De boom in Overijssel'
AtelierOverijssel heeft dit jaar gewerkt aan de Verkenning Boom om antwoord te geven op dit soort vragen met als doel de bewustwording rond de betekenis van bomen te vergroten en handelingsperspectief te bieden voor iedereen die werkt aan het landschap van Overijssel. De resultaten staan in de publicatie 'De boom in Overijssel'.

Kunstenlab vroeg kunstenaars Irene Fortuyn, Birthe Leemijer en Lobke Meekes om een essay te schrijven over hun visie van de boom.

Irene Fortuyn constateert in haar essay: ‘wat mensen met bomen hebben dat weet ik niet, maar als je aan de bomen komt, dan kom je aan de mensen zelf’. Haar project (met Ketter&Co) ‘Tuinbazen’ is een langlopend project dat is voortgekomen uit het onderzoek naar de veranderende rol van de tuinman in de stad en zijn toekomstige positie. In het kunstwerk dat zij realiseerde voor de tuin van de bibliotheek in Deventer was de beeldbepalende beuk uitgangspunt.

Lobke Meekes vraagt zich af of er een verband is tussen onze leeftijd en de plek die bomen innemen in ons landschap. Op dit moment organiseert zij in opdracht van Studio Assisië (als onderdeel van Common Ground) een project waarin de boom centraal staat ‘Eenwoud’.

Birthe Leemeijer; ‘Kunnen we de bomen zien als zwijgende getuige, als bewoners van een wereld waarin wij vergeleken bij hen- nog maar net komen kijken?’ Birthe Leemeijer werkt op dit moment onder meer aan ‘Ontmoetingen bij de wilg’ ,waarin gesprekken tussen verschillende mensen met het landschap en de verbinding met het landschap onderwerp zijn.

Daarnaast is er in de publicatie een beeldonderzoek opgenomen over de verbeelding van de boom in de kunst. 

 

Webinar Bomen in Overijssel
Op 25 november vond het webinar 'Bomen in Overijssel plaats. Moderator Mieke Conijn neemt de deelnemers mee op weg naar inzicht en inspiratie over bomen in Overijssel. Sprekers zijn Frank Stroeken, Joost Verhagen, Matthijs Schouten en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Niet alleen de praktische betekenis van bomen komt aan bod, ook zoomt AtelierOverijssel in op hoe mensen bomen beleven en wat bomen ons kunnen vertellen over historie, natuur en over onszelf. Op basis hiervan wordt ook vooruit gekeken naar de provinciale opgave voor meer dan 3000 hectare nieuw bos.

 

AtelierOverijssel
AtelierOverijssel signaleert en agendeert ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is om ruimtelijke consequenties van (boven)regionale ontwikkelingen en/of beleidskeuzes in beeld te brengen. Daarbij faciliteert AtelierOverijssel het gesprek tussen overheid en samenleving met betrekking tot ruimtegebruik en de toekomst daarvan. Want kwaliteit is mensenwerk. Een goede omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in gesprek tussen alle betrokkenen: elkaar opzoeken en uitdagen, prikkelen, kennis, motivatie en creativiteit delen en bundelen.