Het A1-project is een grensoverschrijdend project van AkkuH, Kunstvereniging Diepenheim en Kunstenlab. Het project legt verbindingen tussen kunst en omgeving, kunst en economie, kunst en maatschappij.
Het is genoemd naar de snelweg die West- en Oost-Nederland met het Duitse achterland verbindt en waaraan de drie instellingen gelegen zijn. In het kader van het A1-project zijn verschillende buitengewone en opmerkelijke kunstmanifestaties, tentoonstellingen, projecten, ontmoetingen en discussies georganiseerd.

De activiteiten binnen het A1-project zijn onder te verdelen in een drietal naast elkaar lopende lijnen:

  1. manifestaties, tentoonstellingen en projecten
  2. kunsteducatie
  3. AanZet! beeldend kunstprijs voor startend talent uit Oost-Nederland

De drie projectpartners treden ieder voor één lijn als projectleider op. Kunstenlab als projectleider voor de manifestaties en projecten, AkkuH voor de kunsteducatie en Kunstvereniging Diepenheim voor de beeldend kunstprijs.

A1-onderzoek: identiteitsonderzoek
In 2008 verstrekken de A1-partners de onderzoeksopdracht voor de derde en laatste A1-manifestatie aan filmmaker/architect en kunstenaar Jord den Hollander. Op verzoek van de A1-partners voert hij een verkenning uit langs de snelweg A1 en in haar directe omgeving. Zijn onderzoeksverslag krijgt als titel ‘Van high tech tot slow food’. Den Hollander wil die krachten die nu al in het gebied werkzaam zijn uitvergroten en ze onder één noemer ‘branden’ en zo een sterkere identiteit naar voren brengen. De slogan die het vertrekpunt vormt voor alle activiteiten luidt: IAMA1 (in navolging van de campagne IAMsterdam). In een groot aantal schetsen verbeeldt hij de mogelijke toekomst van de snelwegomgeving en de positieve invloed die een gerichte brandingcampagne naar zijn mening kan en zal hebben.

Publiekspresentatie
Vanwege het feit dat de uitkomst van het onderzoek en de basis van de manifestatie worden gevormd door een brandingcampagne, is besloten een publiekspresentatie te organiseren als start van deze campagne. Met een breed opgezet programma wordt beoogd zowel de professionals te betrekken als een breed publiek, afkomstig uit het gebied van de A1-zone. Het hele programma draait om het verbeelden van een positieve kant van de snelweg en de mogelijkheden voor de toekomst. Voor de gelegenheid is er een beeldmerk ontworpen voor de slogan ‘IAMA1’ en zijn er promotieartikelen gemaakt die in de regio verspreid worden: spandoeken, t-shirts, petjes, pennen, ansichtkaarten en bumperstickers.

Slotmanifestatie
In samenspraak met Jord den Hollander hebben we gekozen voor een systematiek waarbij we drie gerenommeerde kunstenaars uitnodigen voor een kunstopdracht in de A1-zone. Dit zijn Hans van Houwelingen, Giny Vos en Peter de Cupere (B). We hebben hen ieder gevraagd zelf een jonge, talentvolle kunstenaar voor te stellen om ook een werk te realiseren. Hans van Houwelingen droeg Mu Xue (Ch) voor, Giny Vos koos Zoro Feigl en Peter de Cupere selecteerde Loreta Visic (B).
De slotmanifestatie vindt plaats in de zomer van 2009 en bestaat uit 7 kunstwerken: 6 opdrachten van de eerder genoemde kunstenaars én een film van Jord den Hollander. Hij maakt naar aanleiding van zijn onderzoek een zgn. ‘mockumentary’: In de film wordt ervan uitgegaan dat de voorstellen en scenario’s vanuit de brandingcampagne in 2008 daadwerkelijk zijn uitgevoerd en wordt in het jaar 2025 gereflecteerd op de effecten daarvan ten aanzien van deinrichting en het gebruik van de A1-zone tussen Deventer en de Duitse grens. In de film wordt geconstateerd dat de brandingcampagne allerlei vernieuwende ideeën voor de snelwegen in gang heeft gezet en het denken overde snelweg volledig heeft veranderd van een negatieve naar een meer positieve benadering.

A1-zone project
Op initiatief van de provincie Overijssel is er een samenwerkingsverband aangegaan met provincie Gelderland, de regio’s Stedendriehoek en Twente, het Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat in het zgn. A1-zone project. Na alle discussies over de verrommeling van Nederland, hetverdwijnen van snelwegpanorama’s en de verhoogde druk op ons wegennet, hebben partijen de handen ineen geslagen om de A1-zone integraal te analyseren en perspectieven voor de toekomst te ontwikkelen opdat de A1-zone tot een visitekaartje van Oost-Nederland wordt.

Integraal wil zeggen dat er vanuit verschillende disciplines en invalshoeken wordt gekeken naar aspecten van economie, bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving. Elders in het land wordt het A1-zone project als pilot met belangstelling en misschien ook wel met argusogen bekeken. Want: kan dit project de belofte waarmaken? En: kan men met een werkelijk integrale benadering het verschil maken en in de ontwikkeling kwaliteiten behouden en mogelijk uitbreiden?

Daar is hard aan gedacht en gewerkt in verschillende werkplaatsen A1-zone. Deze werkplaatsen stonden onder leiding van werkplaatsmeester Edwin van Uum en zijn secondanten Arjan Klok en Roel van Gerwen. Namens het A1-kunstproject waren Mariecke Siezen en Joop Hoogeveen aanwezig. Drie werkplaatsen A1-zone hebben er in het voorjaar van 2008 plaatsgevonden. Telkens op een andere locatie binnen de A1-zone. Naast diverse vertegenwoordigers uit het samenwerkingsverband A1-zone waren daarbij ook vertegenwoordigers van belangengroepen van verkeer en vervoer, economie en handel, landschapsbehoud, waterschappen aanwezig.