Kunstenlab onderscheidt drie onlosmakelijk met elkaar verbonden beleidsterreinen: publieksparticipatie, kunstbeleid en kunstenaarsbeleid. Vanuit deze beleidsterreinen ontwikkelen we een breed palet aan instrumenten en activiteiten. Binnen het kunstenaarsbeleid hanteren we diverse instrumenten: 

Niet altijd voor iedere kunstenaar
Het Kunstenlab maakt voor haar tentoonstellingen, projecten en opdrachten gebruik van een groot landelijk, en soms internationaal, netwerk van kunstenaars. Er is ook altijd aandacht voor regionale kunstenaars, maar de herkomst is geen criterium. Een enkel project richt zich wel alleen of vooral op regionale kunstenaars. Dat organiseren we dan vaak vanuit kunstenaarsbeleid. In de praktijk werkt het Kunstenlab met name met die creatieve professionals die zich bezig houden met maatschappelijke thema's.

Wij zijn ons ervan bewust dat we, door de keuze van het type projecten en de tentoonstellingsprogrammering (vaak installaties en experimenteel), een deel van de kunstenaars niet bedienen. Vanzelfsprekend komen wel alle kunstenaars uit Deventer en regio in aanmerking voor atelierbemiddeling, advisering etc.
Wij raden kunstenaars die zich bij ons hebben ingeschreven aan, ons blijvend te informeren over de eigen activiteiten en ons in ieder geval te voorzien van een actuele cv, documentatie en eventueel website. 

Lees meer over de projecten en activiteiten van het Kunstenlab zoals bijvoorbeeld de verschillende participatieprojecten. Voor meer informatie kan je natuurlijk ook contact opnemen met één van de medewerkers van het Kunstenlab.

Schrijf je in bij Kunstenlab!
Ben je beroepsmatig beeldend kunstenaar en werkzaam in Deventer of omgeving schrijf je dan in bij Kunstenlab. Na inschrijving:  

Procedure
Een van de aspecten die we meewegen bij de inschrijving is of je wel of niet beroepsmatig werkt als kunstenaar. Kunstenlab heeft hiervoor een aantal criteria opgesteld die we toetsen aan de hand van een aantal vragen op het inschrijfformulier. Het ingevulde formulier is voor ons een richtlijn om te bepalen of wij jou als beroepsmatig kunstenaar beschouwen. Lees meer over de criteria >>


Let op! Inschrijving is noodzakelijk om voor atelierruimte in aanmerking te komen. Ook voor het meedoen aan sommige van onze activiteiten, zoals de atelierroute en Salon, is inschrijving verplicht. 

Download hier het inschrijfformulier

Stuur het ingevulde formulier naar Kunstenlab, Havenplein 20, 7411 ME in Deventer t.a.v. Koen Bril.