In april is het laatste kunstwerk van het canonkunstproject feestelijk onthult. Hiermee zijn vijftien kunstwerken in het landschap gerealiseerd die zijn geïnspireerd op de geschiedenis van Overijssel. Hierbij is een prachtig boek gepubliceerd waarin de verhalen over de locaties, beschrijving van de kunstwerken en de gedichten die naar aanleiding van de kunstwerken zijn gemaakt, te lezen zijn. Ook is er een kaart gemaakt waarmee je op pad kunt om aan de hand van de kunstwerken de verborgen geschiedenis te ontdekken.

Kunst, geschiedenis en landschap
Geschiedenis laat sporen na, maar niet alle sporen zijn zichtbaar in het landschap. In opdracht van het Kunstenlab zijn 15 kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd, verspreid over de provincie Overijssel. Zij markeren gebeurtenissen die voorheen onzichtbaar waren en vertellen verhalen over onze lokale geschiedenis. De kunstwerken geven zo plekken een verhaal en/of verhalen een plek. Kunst voedt de verhalen bovendien met nieuwe betekenissen.
Juist hierin schuilt de meerwaarde van de verbinding tussen de beeldende kunst en erfgoed; kunst brengt het erfgoed niet alleen op een mooie manier onder de aandacht van een breed publiek maar ziet ook mogelijkheden historische gebeurtenissen en thema’s te actualiseren en/of problematiseren.

De titel van de publicatie 'Wij zijn het landschap' komt uit een gedicht van de Overijsselse dichter Koos Geerds. Hij schreef bij ieder kunstwerk een gedicht. De gedichten vormen daarmee een rode draad door het hele project. De gedichten zijn te lezen op www.canonvanoverijssel.nl

Canon van Overijssel
Het canonkunstproject sluit aan bij de Canon van Overijssel waarin de geschiedenis van Overijssel is beschreven. De website Canonvanoverijssel.nl en de app bieden een overzicht van de rijke en afwisselende geschiedenis van de provincie Overijssel en tonen ruim 1000 canonvensters op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De canons zijn geschreven door lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden, onder regie van/samen met de IJsselacademie.

Ruilverkaveling
Wij zijn het landschap dat zich steeds opnieuw ontwerpt
om het ultieme zicht te krijgen op het ware leven

wij zijn de ooggetuigen van een eeuwenoud proces
dat onophoudelijk door ons wordt uitgewist

wij zijn het visioen dat ons het betere ontvouwt
naarmate wij verlaten wat ons ooit is toevertrouwd

wij zijn de reizigers die steeds op weg naar nieuwe einders
dromen van waar wij kwamen en gelukkig wilden zijn

wij zijn de kaart waarop de paden uitgestippeld worden
die rechtstreeks leiden naar een lang verloren oerbestaan

wij zijn de gidsen van die na ons komen en wij zweren
dat vanaf nu de allerlaatste fase zal zijn ingegaan

wij zijn de toekomst die het nageslacht versteld doet staan
om wat ons scheidde en samenbond en verder heeft gedreven

wij zijn het landschap dat voortdurend wijkt en wisselt
om op z’n minst herinnerd en z’n mooist bemind te zijn

 

Wij zijn het landschap

1 april 2015 t/m 31 december 2016
Op locatie