Naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties en alle discussie rondom de voortdurende impact van kolonialisme, heeft ook het beeld van President Steyn aan de Stationsstraat in Deventer opnieuw tot ophef geleid. Dit beeld wordt, net als veel andere standbeelden, gezien als verheerlijking van de westerse onderdrukking.  
Het beeld is in augustus en september meerdere keren beklad met het woord ‘racist’. In de gemeenteraad is gedebatteerd over het plaatsen van een bordje met een ‘disclaimer’ waarmee wordt uitgelegd dat Steyn verantwoordelijk is geweest voor het in stand houden van Apartheid in Zuid-Afrika. Na inventarisatie bleek dat er twee omstreden beelden zijn in Deventer, en het beeld aan de Stationsstraat het enige standbeeld is dat in verband kan worden gebracht met het koloniale verleden van Nederland.  
(zie voor meer info over het kunstwerk: https://buitenkunstindeventer.nl/kunstwerken/president-steyn/

Omgang
Overal ter wereld wordt er gezocht naar hoe om te gaan met dit type beladen beelden: van rigoureus verwijderen uit het straatbeeld tot voorzien van meer inhoudelijke context 
Een andere mogelijkheid die de laatste tijd veel wordt geopperd is het omstreden beeld niet fysiek af te breken maar juist in de nabijheid van het betreffende beeld nieuwe beelden te plaatsen waardoor het omstreden beeld in een nieuwe context wordt geplaatst 
 
Kunstenlab is nauw betrokken bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid op gebied van kunst in de openbare ruimte én nodigt met regelmaat kunstenaars uit om te reageren op actuele maatschappelijke vraagstukken.  
 
Kunstenlab roept kunstenaars daarom op om een idee-schets in te zenden voor een tegenbeeld voor het beeld van president Steyn aan de Stationsstraat. Hiermee willen wij ruimte geven voor een kritische blik op het verleden en de discussie rondom omstreden beelden niet uit de weg gaan maar juist een podium geven. Een beeldend onderzoek gaat de dialoog aan en kan wellicht ook een nieuwe visie bieden.  

Boekenweek 

Aanleiding voor deze oproep is de Deventer Boekenweek met het thema ‘tweestrijd’,  

Kunstenlab ziet tweestrijd in de manier waarop een dergelijk beeld tot discussie leidt: hoe ga je om met een beladen geschiedenis? Moeten we omstreden beelden verwijderen, of (met context) juist laten zien? En we zien ook een tweestrijd in de beelden: hoe verhoudt het tegenbeeld zich tot het bestaande beeld? 

Uitvoering 
Van de inzendingen wordt een tentoonstelling samengesteld in de projectruimte van Kunstenlab. Uit de inzendingen vragen we drie kunstenaars om zijn of haar idee-schets tegen een vergoeding van € 500,- verder uit te werken tot een schetsontwerp. Deze schetsontwerpen zullen te zien zijn in de projectruimte en in de KunstenlabsteegBij de tentoonstelling organiseren we een discussieavond of lezing. 

Van de voorstellen wordt één geselecteerd om als tijdelijk kunstwerk te worden uitgevoerd. Voor de uitvoering daarvan is een budget van € 5.000 excl. BTW beschikbaar. 
 
Oproep 
We vragen kunstenaars om een locatie-specifieke idee-schets in te zenden die reageert op het beeld van President Steyn aan de Stationsstraat in Deventer. (https://goo.gl/maps/spr2AQHA1jg77zbh7). Met een idee-schets vragen we nadrukkelijk niét om een schetsontwerp. Het gaat ons om een eerste idee van een concept (in beginsel in woord) dat nog moet worden uitgewerkt tot een volwaardig visueel schetsontwerp.  

Voorwaarden inzending 
Van de inzendingen wordt verwacht dat ze een reactie zijn op het beeld van President Steyn aan de Stationsstraat in Deventer. Het gaat om een idee-schets voor een locatie-specifiek kunstwerk. Er mogen per persoon meerdere inzendingen worden gedaan. Elk medium mag worden gebruikt. Er kan zowel digitaal als per post worden ingezonden. De inzendingen moeten vóór 1 februari 2021 binnen zijn. Kunstenlab behoudt zich het recht voor keuzes te maken uit de inzendingen voor de tentoonstelling. 

Meedoen? Stuur je inzending voor een idee-schets vóór 1 februari 2021 naar: Marike@Kunstenlab.nl  ovv TEGENBEELD of per post naar Kunstenlab, t.a.v. Marike Pool, Havenplein 20, 7411 ME Deventer. 
 
Tijdsplanning 
Deadline inzending vóór 1 feb 2021. In de week erna ontvangt iedereen een reactie en nodigen we drie kunstenaars uit om het idee verder uit te werken. De uitgewerkte concept zullen vanaf 6 maart te zien zijn (start Boekenweek). De tentoonstelling start zaterdag 20 februari, met een feestelijke opening op zondag 21 februari. 
 
Voor de daadwerkelijke uitvoering van het voorstel is nog geen planning bekend, een en ander is afhankelijk van de aard van het kunstwerk en bijvoorbeeld van de noodzaak tot een vergunningprocedure.