In de mooie landelijke omgeving van Deventer, op het terrein van boerenerven en bijzondere locaties kun je als bezoeker op 10 en 11 juni genieten van beeldende kunst en theater tijdens Kunst van Hier tot Ginder.  Drie kunstenaars doen onderzoek naar de thema’s die spelen: water, voedsel en energie. Zij maken speciaal voor dit weekend een passend werk voor de locatie.

Naast deze kunstenaars realiseren ook 6 jonge nog studerende kunstenaars (Aki ArtEZ) een werk rond de ijsbaan van Okkenbroek.

Kunst en onderzoek
De landschappelijke, sociale en economische veranderingen op het platteland zijn op dit moment groot. In deze editie zijn we op zoek gegaan naar 3 beeldende kunst locaties waar deze veranderingen zichtbaar zijn. De kunstenaars hebben gesprekken gevoerd met eigenaren, bewoners, Stichting IJssellandschap en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Praktische informatie
Meer informatie over de kunstfietsroute, de locaties en de theaterprogrammering is te vinden op: www.kunstvanhiertotginder.nl. De magazines met de routes zijn vanaf begin juni onder meer verkrijgbaar bij de VVV Deventer en Kunstenlab.


Human Power Plant, kan de moderne landbouw ook zonder olie?
Melle Smets en Kris De Decker 
Locatie 4 | Energiemolen Wesepe |  Bokkelerweg 4  |  Wesepe

De landbouw wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat kan niet bereikt worden met een landbouwsysteem dat afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Journalist Kris De Decker en kunstenaar Melle Smets stellen met het ‘Human Power Plant onderzoek’ de mens centraal als de meest duurzame energiebron op aarde. Een wereld waarin de mens zelf energie opwekt is een samenleving die vertrekt vanuit de energievraag in plaats van het energie aanbod. Dat is een eenvoudige maar cruciale omkering van de probleemstelling. Hoe ziet het platteland er uit als de landbouw weer op menskracht draait? En wat betekent dat voor onze steden? Kunstenaar Melle Smets zoekt in zijn werk naar alternatieve leefvormen en ontwikkelt deze als kunstwerken in de stad. Journalist Kris De Decker is oprichter van Lowtech Magazine dat onderzoekt hoe hightech problemen kunnen worden aangepakt met lowtech oplossingen.

Aanleiding onderzoek
Energie is een actueel thema. In Wesepe verrijst een molen die energie gaat produceren. Melle Smets en Kris de Decker onderzoeken nauwgezet het verleden, heden en de toekomst van Salland en schetsen een scenario voor een ruilverkaveling naar menskracht waarmee ze een nieuwe blik werpen op de energietransitie, de woningbouwopgave, de klimaatcrisis en een vergrijzende bevolking.

www.humanpowerplant.com

 

Proeven van de liefde in Lettele| 
Linde Gadellaa
Locatie 6 |Dorpsbongerd Lettele  |  Oerdijk/Schotwillemsweg  |  Lettele

Vier deze dag met ons de liefde!
Ontvangst: 10 en 11 juni van 10.30 tot 17.30 door ceremoniemeesters Iris en Liza. Je herkent ons aan de witte vlaggetjes. Er zal voldoende parkeerplek voor fietsen zijn rondom de heg van de Dorpsbongerd, ingang door het houten hekje. Leuk als je komt!
Linde Gadellaa is beeldend kunstenaar en kok. Samen met de inwoners van Lettele heeft ze een kleine eetbare versnapering gemaakt om de liefde mee te vieren, zoals in de tijd van haar oma, toen haar oma’s hele dorp hielp met het bereiden van haar bruiloftsmaaltijd. Voor Lindes performatieve installaties, die ze vaak ziet als een levend schilderij, gebruikt ze regelmatige eetbare onderdelen. Linde zoekt magie in onze dagelijkse werkelijkheid, vaak in sociale subgroepen waar ze meestal zelf niet toe behoort, maar die tot haar verbeelding spreken. Zo waren er eerder motormannen ‘moderne ridders’, zongen en dronken Antwerpse studenten een cantus om te verbroederen, of werden bezoekers even sneeuwwitjes, verleid om in de appel te bijten.
www.lindegadellaa.nl

Aanleiding onderzoek
Linde Gadellaa heeft vanuit haar fascinatie voor voedsel ook de sociale cohesie in een dorp als Lettele in haar installatie en performance verwerkt. De Dorpsbongerd van Lettele is — als initiatief van vrijwilligers uit Lettele om bij te dragen aan duurzaamheid, landschappelijke waarde, gezonde voeding en sociale verbinding voor het dorp - natuurlijk bij uitstek de plek voor dit werk!

 

Hydrology van een landschap
Esther Kokmeijer
Locatie 7 | BuitenDelen  |  Borgelinksweg 1  |  Lettele

Door het veranderende klimaat is het van belang opnieuw naar het landschap te kijken. In dit gebied zal een aantal typische beekdal landschapsstructuren terug worden gebracht in het landschap. Onder andere zal een sloot worden uitgedijd tot de in het geheugen liggende beek. Kenmerkend van deze historische beek is, dat er kwelwater naar boven komt. Kwelwater heeft door zijn reis in de ondergrond een andere samenstelling dan regenwater. Waarneembaar door roestkleuring en op olie lijkende laagjes op het water. De oranje roestkleur is het gevolg van oxidatie van in het grondwater opgelost ijzer. Op plaatsen waar grondwater uittreedt kunnen zeldzame, aan kalkrijke omstandigheden gebonden plantensoorten groeien zoals de holpijp, Dotterbloem en Waterviolier. Bomen vormen de connectie tussen het water onder en boven de grond en zijn daarmee ook een belangrijk onderdeel in de waterkringloop. In verschillende geluidsinstallaties is de typerende wateromloop van het Beekdalgebied hoorbaar gemaakt.
Esther Kokmeijer (Dokkum, 1977) woont in Rotterdam en is werkzaam over de hele wereld. In haar werk als beeldend kunstenaar richt ze zich vooral op de ‘Global Commons’, de wereldwijde gedeelde natuurlijke bronnen van de aarde; de oceanen, de atmosfeer, het heelal en Antarctica. Het thema water in al zijn verschijningsvormen; vloeibaar ‘water’, gasvormig ‘damp’ en vast ‘ijs’ en onze relatie als mens tot dit natuurlijke systeem, speelt al jaren een grote rol in haar werken. 

Aanleiding onderzoek
De waterhuishouding in Salland vraagt aandacht. Op Landgoed De Oostermaet bijvoorbeeld hebben het bos, de natuur en de landbouwgronden meer en meer te kampen met extremen op gebied van droog en nat. Daarom initieert Stichting IJssellandschap het ‘Gebiedswaterplan Oostermaet e.o.’. Waterschap Drents Overijsselse Delta is hierbij betrokken, zij zijn daarnaast in deze regio bezig met het realiseren van natuurlijke oevers en robuuste watersystemen met vispassages. Kunstenaar Esther Kokmeijer heeft onderzoek gedaan in het gebied rond de locatie en zoomt onder meer in op het thema kwelwater.


www.estherkokmeijer.nl 

 

Talentontwikkeling 
Locatie 2 | IJsbaan ‘de Bosbaan’ | Okkenbroekerveldweg 1-A | Okkenbroek

Kunst van Hier tot Ginder heeft aandacht voor talentontwikkeling. We werken hierin samen met
kunstacademie ArtEZ in Enschede. Tweedejaars studenten doorlopen, onder begeleiding van AKI-ArtEZ en Kunstenlab, een opdrachttraject voor het realiseren van een locatiespecifiek werk.

Deelnemende studenten:

Lóa Sunnudótir | Wings of Water
Maryam Abdelalim | Benodigdheden voor de transcendente reis
Vanda Bednaríková & Sietse Henselmans
Ronja Belle Marieke | Water movements
Loukia Chatzopoulou | Microcosmos (or a city within)
Amalia Kapeli | Body of Water

 

 

 

 

 

 

Kunst van Hier tot Ginder

10 juni 2023 t/m 11 juni 2023
10:30 tot 17:30
In het buitengebied van Deventer
5 p.p, kinderen zijn gratis