In de zomer van 2023 vindt de derde editie van de IJsselbiënale plaats, een internationale kunstroute langs de IJssel. Op diverse locaties langs de route zoomen 27 kunstenaars in op de verhouding tussen mens en landschap. Een fietsroute van ruim 100 kilometer voert de bezoeker in vijf etappes door de IJsselvallei, langs landgoederen, waterwerken, natuurgebieden en haar Hanzesteden langs alle kunstwerken en de vele activiteiten. 

Buitententoonstelling
Het thema van de internationale buitententoonstelling gaat ook in 2023 over de impact van klimaatverandering op het landschap, dit keer onder de titel Grondtonen. Hiermee brengt de IJsselbiënnale een focus aan op de aarde, bodem, grond. Dit thema is ook beleidsmatig actueel: in het lopende regeerakkoord zijn water en bodem als sturende elementen geformuleerd in ruimtelijke planvorming. 

27 kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd om een nieuw, tijdelijk kunstwerk te maken op een bijzondere locatie in de IJsselvallei. Zij laten zich laten inspireren door de plek én door het thema. Welk effect heeft de ondergrond op ons, ons landschap en wat zijn de uitdagingen waar we in het licht van klimaatverandering nu voor staan? De IJsselvallei is werk- en onderzoeksgebied, atelier, muze én podium voor de deelnemende kunstenaars. 

Deelnemende kunstenaars
Gijs Van Vaerenbergh, Lara Almarcegui, Giny Vos, Wouter Klein Velderman, Wilma Wilbrink, Mirre Yayla Séur, Maarten vanden Eynde, James Beckett, Claude Cattelain, Karin van Dam, Giulia Cenci, Ronald van der Meijs, Em’kal Eyongakpa, Niels Albers, Rob Voerman, Willem de Haan, Valdimir Turner, Sidsel Bonde, Martine van Lubeek, Miriam Knibbeler, Giuseppe Licari, Maud van den Beuken, Loes ten Anscher, Martin Schmidt, Leonard van Munster, Thijs Ebben Fokkens en Hanae Utamura.

Meer informatie over de kunstwerken en de kunstenaars vind je op www.ijsselbienale.nl 

Cultuurprogramma Nevengeul
Naast de buitententoonstelling is er ook dit jaar weer uit een uitgebreid cultuurprogramma: Nevengeul. De Nevengeul wordt gevuld met groepstentoonstellingen op startpunten met werken van beeldende kunstenaars uit de regio, podiumkunst – optredens o.a. theater, muziek-  in samenwerking met (professionele) culturele instellingen, samenwerkingen met regionale musea, IJsselbiënnale Specials, uitgelichte duurzame initiatieven (Greenpoints) uit de regio en het IJsselcongres! 

Start- en verkooppunt Reisgids 
Om de buitententoonstelling van de IJsselbiënnale te bezoeken maak je gebruik van de reisgids. Op de routekaarten uit de reisgids staat de exacte locatie van de kunstwerken en de fietsroute ernaartoe. De reisgids bevat hiernaast een uitgebreide beschrijving van alle kunstwerken, verhalen over het landschap, tips voor langs de route. De reisgids te koop bij het Kunstenlab vanaf 17 juni (officieel startpunt van de IJsselbiënnale) of bestel de reisgids via de webshop van de IJsselbiënnale. 

Rol Kunstenlab
Kunstenlab is nauw betrokken bij de IJsselbiënnale en houdt zich onder ander bezig met de selectie van de kunstenaars en de begeleiding van de kunstprojecten. 

IJsselbiënnale 2023

17 juni 2023 t/m 17 september 2023
24/7
IJsselvallei